Salazar-Vallejo, Sergio I., 2003, Revision of Synelmis Chamberlin, 1919 (Annelida, Polychaeta, Pilargidae)

Salazar-Vallejo, Sergio I., 2003, Revision of Synelmis Chamberlin, 1919 (Annelida, Polychaeta, Pilargidae), Zoosystema 25 (1), pp. 17-42

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.5392022

link to original document

https://doi.org/10.5281/zenodo.5392022

document provided by

Marcus

Synelmis     21-22
Synelmis amoureuxi   sp. nov.  22-23
Synelmis britayevi   sp. nov.  23-24
Synelmis emiliae   sp. nov.  25-26
Synelmis gibbsi   sp. nov.  26-28
Synelmis glasbyi   sp. nov.  28-30
Synelmis harrisae   sp. nov.  30-32
Synelmis kirkegaardi   sp. nov.  32-33
Synelmis levinae   sp. nov.  33-36
Synelmis sotoi   sp. nov.  36-38
Synelmis albini     38