Wang, Ying-Yong, Guo, Qiang, Liu, Zu-Yao, Lyu, Zhi-Tong, Wang, Jian, Luo, Lin, Sun, Yan-Jun & Zhang, Yan-Wu, 2017, Revisions of two poorly known species of Opisthotropis Günther, 1872 (Squamata: Colubridae: Natricinae) with description of a new species from China

Wang, Ying-Yong, Guo, Qiang, Liu, Zu-Yao, Lyu, Zhi-Tong, Wang, Jian, Luo, Lin, Sun, Yan-Jun & Zhang, Yan-Wu, 2017, Revisions of two poorly known species of Opisthotropis Günther, 1872 (Squamata: Colubridae: Natricinae) with description of a new species from China, Zootaxa 4247 (4), pp. 391-412

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4247.4.3

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4247.4.3

document provided by

Plazi