Yang, Zi-Zhong, Zhu, Ming-Sheng & Song, Da-Xiang, 2006, A new species of the genus Sanmenia Song & Kim, 1992 (Araneae, Thomisidae) from Yunnan Province, China

Yang, Zi-Zhong, Zhu, Ming-Sheng & Song, Da-Xiang, 2006, A new species of the genus Sanmenia Song & Kim, 1992 (Araneae, Thomisidae) from Yunnan Province, China, Zootaxa 1151, pp. 41-46

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.172147

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.172147

document provided by

Plazi