Cao, Dandan, Wei, Jianrong, Liu, Shuwen, Zhao, Zhengping, Wang, Liping & Ji, Baozhong, 2018, A new species of Homalota Mannerheim, 1830 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae) from Nanjing, China

Cao, Dandan, Wei, Jianrong, Liu, Shuwen, Zhao, Zhengping, Wang, Liping & Ji, Baozhong, 2018, A new species of Homalota Mannerheim, 1830 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae) from Nanjing, China, Zootaxa 4444 (3), pp. 327-332

publication ID

document provided by

Plazi