Xie, Hui-Cong, Wang, Han-Qiang, Li, Kai & He, Zhu-Qing, 2021, Taxonomy of genus Orophyllus Beier, 1954 (Orthoptera: Tettigoniidae: Pseudophyllinae)

Xie, Hui-Cong, Wang, Han-Qiang, Li, Kai & He, Zhu-Qing, 2021, Taxonomy of genus Orophyllus Beier, 1954 (Orthoptera: Tettigoniidae: Pseudophyllinae), Zootaxa 4990 (1), pp. 147-159

publication ID

document provided by

Plazi