Qiu, Lihong, Zhao, Jingxiu, Wu, Zhongdao, Lv, Zhiyue & Pang, Yi, 2011, Steinernema pui sp. n. (Rhabditida, Steinernematidae), a new entomopathogenic nematode from Yunnan, China

Qiu, Lihong, Zhao, Jingxiu, Wu, Zhongdao, Lv, Zhiyue & Pang, Yi, 2011, Steinernema pui sp. n. (Rhabditida, Steinernematidae), a new entomopathogenic nematode from Yunnan, China, Zootaxa 2767, pp. 1-13

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.206861

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.206861

document provided by

Plazi