Yan, Chuncai, Jin, Zhaohui & Wang, Xinhua, 2008, Cladopelma Kieffer from the Sino-Indian Region (Diptera: Chironomidae)

Yan, Chuncai, Jin, Zhaohui & Wang, Xinhua, 2008, Cladopelma Kieffer from the Sino-Indian Region (Diptera: Chironomidae), Zootaxa 1916, pp. 44-56

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.184615

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.184615

document provided by

Plazi