Fernandes, Maurício Romulo & Pimenta, Alexandre Dias, 2020, Unraveling one of the ‘ Big Five’: update of the taxonomy of Triphoridae (Gastropoda, Triphoroidea) from Brazil

Fernandes, Maurício Romulo & Pimenta, Alexandre Dias, 2020, Unraveling one of the ‘ Big Five’: update of the taxonomy of Triphoridae (Gastropoda, Triphoroidea) from Brazil, European Journal of Taxonomy 665 (665), pp. 1-170

publication ID

https://doi.org/10.5852/ejt.2020.665

link to original document

https://doi.org/10.5852/ejt.2020.665

document provided by

Valdenar

Cheirodonta     7
Cheirodonta dupliniana     7-9
Eutriphora     9
Eutriphora auffenbergi     10-12
Isotriphora     12
Isotriphora tricingulata     12-14
Isotriphora uncia   sp. nov.  14-16
Isotriphora leo   sp. nov.  16-18
Isotriphora sp. 1     18-19
Marshallora ostenta     20-23
Marshallora     20
Marshallora sp. 1     23-25
Monophorus     25
Monophorus caracca   comb. nov.  25-27
Monophorus verecundus   sp. nov.  27-29
Nanaphora sp. 1     30-31
Nanaphora     30
Sagenotriphora     31
Sagenotriphora albocaput   sp. nov.  31-32
Sagenotriphora sp. 1     34-36
Sagenotriphora sp. 2     36-38
Similiphora     38
Similiphora lucida   sp. nov.  38-40
Similiphora sp. 1     40-42
Coriophora     42
Coriophora novem     42-45
Cosmotriphora melanura     46-48
Cosmotriphora     46
Iniforis carmelae     48-51
Iniforis     48
Triphora charybdis     51-53
Iniforis turristhomae     53
Metaxia excelsa     138
Metaxia gongyloskymnus     138
Metaxia rugulosa     138-139
Metaxia taeniolata     139-140
Cosmotriphora arnoldoi     140-141
Cosmotriphora melanura     142-145
Eutriphora costai     145
Iniforis pseudothomae     145-146
Isotriphora tigrina     147
Latitriphora albida     147-149
Monophorus olivaceus     149-152
Nanaphora verbernei     152
Nototriphora decorata     152-156
Sagenotriphora osclausum     156-159
Similiphora intermedia     159-163
Strobiligera inaudita     163
Triphora atlantica     163-166
Triphora ellyae     166-168
Triphora portoricensis     168-169
Triphora elvirae     168
Triphora scylla     170