Wang, Tao, Shi, Fuming & Chang, Yanlin, 2019, Revision of the genus Sinocyrtaspis Liu, 2000 (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae)

Wang, Tao, Shi, Fuming & Chang, Yanlin, 2019, Revision of the genus Sinocyrtaspis Liu, 2000 (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae), Zootaxa 4609 (1), pp. 127-138

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4609.1.5

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4609.1.5

document provided by

Plazi