110.16, 18.69: 10 Treatments

[link]

Bungona (Centroptella) longisetosa     Shi, Weifang & Tong, Xiaoli, 2019, Genus Bungona Harker, 1957 (Ephemeroptera: Baetidae) from China, with descriptions of three new species and a key to Oriental species, Zootaxa 4586 (3), pp. 571-585: 572-573 572-573
Eccoptolonthus eustilbus     Fei, Xu-Dong & Zhou, Hong-Zhang, 2021, Revision of Eccoptolonthus Bernhauer (Coleoptera: Staphylininae: Philonthina) with descriptions of four new species from China, Zootaxa 4949 (3), pp. 473-498: 484 484
Ablabesmyia (Ablabesmyia) huananensis   sp. n.  Niitsuma, Hiromi & Tang, Hongqu, 2019, Taxonomic review of Ablabesmyia Johannsen (Diptera: Chironomidae: Tanypodinae) from Oriental China, with descriptions of six new species, Zootaxa 4564 (1), pp. 248-270: 261-263 261-263
Epicephala duoplantaria   sp. nov.  Li, Houhun & Zhang, Zhenguo, 2016, Five species of the genus Epicephala Meyrick, 1880 (Lepidoptera: Gracillariidae) from China, Zootaxa 4084 (3), pp. 391-405: 400-401 400-401
Parapenaeon japonica     An, Jianmei, Markham, John C. & Li, Xinzheng, 2015, A review of the genus Parapenaeon Richardson, 1904 (Crustacea: Isopoda: Bopyridae: Orbioninae), with description of three new species from China, Journal of Natural History 49 (41), pp. 2527-2557: 2530-2538 2530-2538
Oligodon bivirgatus   sp. nov.  Qian, Tianyu, Qi, Shuo, Shi, Jingsong, Lu, Yuyan, Jenkins, Robert W. G., Mo, Yanni & Li, Pipeng, 2021, A new species of Oligodon H. Boie in Fitzinger, 1826 (Squamata: Colubridae) from Hainan Island, China, Zootaxa 4933 (3), pp. 403-421: 408-417 408-417
Hainantettix strictivertex   sp. nov.  Zhang, Rong-Jiao, Zhao, Cong-Lin, Wu, Fei-Peng & Deng, Wei-An, 2020, Molecular data provide new insights into the phylogeny of Cladonotinae (Orthoptera: Tetrigoidea) from China with the description of a new genus and species, Zootaxa 4809 (3), pp. 547-559: 552-555 552-555
Plesionika narval     Li, Xinzheng, 2006, Additional Pandaloid Shrimps From The South China Sea (Crustacea: Decapoda: Caridea), With Description Of One New Species, Raffles Bulletin of Zoology 54 (2), pp. 361-372: 370 370
Loxoneptera medialis   comb. nov.  Xiang, Lanbin, Chen, Kai & Zhang, Dandan, 2021, Revision and phylogeny of the genus Loxoneptera Hampson, 1896 (Lepidoptera, Crambidae, Pyraustinae), based on morphology and molecular data, ZooKeys 1036, pp. 75-98: 75 75
Palumbina atricha   sp. nov.  Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73: 19-20 19-20