Hypoponera punctatissima, Taxa Only, Exact Match: 8 Treatments

[link]

Hypoponera punctatissima     Else, George R., Bolton, Barry & Broad, Gavin R., 2016, Checklist of British and Irish Hymenoptera - aculeates (Apoidea, Chrysidoidea and Vespoidea), Biodiversity Data Journal 4, pp. 8050-8050: 8050 8050
Hymenoptera     Lapeva-Gjonova, Albena, Antonova, Vera, Radchenko, Alexander G. & Atanasova, Maria, 2010, Catalogue of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Bulgaria, ZooKeys 62, pp. 1-124: 4 4
Hypoponera punctatissima     Bolton, B. & Fisher, B. L., 2011, Taxonomy of Afrotropical and West Palaearctic ants of the ponerine genus Hypoponera Santschi (Hymenoptera: Formicidae)., Zootaxa 2843, pp. 1-118: 14 14
Hypoponera punctatissima     Wild, A. L., 2007, A catalogue of the ants of Paraguay (Hymenoptera: Formicidae)., Zootaxa 1622, pp. 1-55: 39 39
Hypoponera punctatissima     Else, George R., Bolton, Barry & Broad, Gavin R., 2016, Checklist of British and Irish Hymenoptera - aculeates (Apoidea, Chrysidoidea and Vespoidea), Biodiversity Data Journal 4, pp. 8050-8050: 8050 8050
Hypoponera punctatissima     Ward, P. S., 2005, A synoptic review of the ants of California (Hymenoptera: Formicidae)., Zootaxa 936, pp. 1-68: -1 -1
Hypoponera punctatissima     Bolton, B. & Fisher, B. L., 2011, Taxonomy of Afrotropical and West Palaearctic ants of the ponerine genus Hypoponera Santschi (Hymenoptera: Formicidae)., Zootaxa 2843, pp. 1-118: 86-92 86-92
Hypoponera punctatissima     Collingwood, C. A., 1979, The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark., Fauna Entomologica Scandinavica 8, pp. 1-174: 30-31 30-31