Jałoszyński, Paweł, 2018, ' Monster Scydmaenus' of Australia: revision of subgenus Corbulifer Franz (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae)

Jałoszyński, Paweł, 2018, ' Monster Scydmaenus' of Australia: revision of subgenus Corbulifer Franz (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae), Zootaxa 4472 (3), pp. 505-531

publication ID

document provided by

Plazi

Corbulifer     506-510
Corbulifer     511-513
Corbulifer   sp. n.  513-515
Corbulifer   sp. n.  515-516
Corbulifer     516-517
Corbulifer   sp. n.  518-519
Corbulifer   sp. n.  520-521
Corbulifer   sp. n.  521-523
Corbulifer   sp. n.  523-525
Corbulifer   sp. n.  525-527
Corbulifer   sp. n.  527-528