Burckhardt, Daniel, Sharma, Anamika & Raman, Anantanarayanan, 2018, Checklist and comments on the jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) from the Indian subcontinent

Burckhardt, Daniel, Sharma, Anamika & Raman, Anantanarayanan, 2018, Checklist and comments on the jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) from the Indian subcontinent, Zootaxa 4457 (1), pp. 1-38

publication ID

document provided by

Plazi

Aphalara     2
Aphalara     3
Apsylla     3
Ctenarytaina   comb. nov.  3-4
Agonoscena     3
Agonoscena     3
Colposcenia     3
Ctenarytaina   comb. nov.  3
Togepsylla     4
Ctenarytaina   comb. nov.  4
Calophya     4
Calophya     4
Calophya     4
Calophya     4
Calophya     5
Toonapsylla   gen. nov.  5-7
Bharatiana     5
Calophya     5
Cecidopsylla     5
Cecidopsylla     5
Toonapsylla   comb. nov.  7
Tenaphalara     8
Dynopsylla     8
Homotoma     8
Tenaphalara     8
Diceraopsylla     8
Mesohomotoma     8
Macrohomotoma     9
Macrohomotoma     9
Homotoma     9
Homotoma     9
Mycopsylla     9-10
Mycopsylla     9
Macrohomotoma     9
Cornopsylla     10
Diaphorina     10
Diaphorina     10
Diaphorina     10
Mycopsylla     10
Diaphorina     11-12
Diaphorina     11
Diaphorina     11
Diaphorina     11
Diaphorina     11
Diaphorina     11
Diaphorina     11
Diaphorina     11
Diaphorina     11
Crytophyllura   comb. nov.  12-13
Euphyllura     12
Lautereropsis     12
Diaphorina     12
Lautereropsis     12
Lautereropsis     12
Euphyllura     12
Psyllopsis     13
Aphorma     13
Peripsyllopsis     13
Syringilla   comb. nov.  13
Peripsyllopsis     13
Diclidophlebia     14
Diclidophlebia     14
Paurocephala     14
Paurocephala     14
Diclidophlebia     14
Paurocephala     14-15
Pseudophacopteron     15-16
Paurocephala     15
Paurocephala     15
Paurocephala     15
Pseudophacopteron     15
Phacopteron     15
Paurocephala     15
Acizzia     16
Acizzia     16
Yangus   comb. nov.  16
Aphalaroidinae     16
Euphaleropsis   comb. nov.  17
Colophorina     17
Heteropsylla     17
Euphaleropsis   comb. nov.  17
Epiacizzia   comb. nov.  18
Cacopsylla   comb. nov.  18
Trisetipsylla     18
Trisetipsylla   comb. nov.  18
Cacopsylla     18
Cacopsylla     18
Cacopsylla     19
Cacopsylla     19
Cacopsylla   comb. nov.  19
Cacopsylla     19
Cacopsylla   comb. nov.  19
Cacopsylla     19
Cacopsylla   comb. nov.  20
Cacopsylla     20
Cacopsylla   comb. nov.  20
Cacopsylla   comb. nov.  20
Cacopsylla     20
Cacopsylla   comb. nov.  20
Cacopsylla     21
Padaukia     21
Cacopsylla     21
Arytaina   comb. nov.  21-22
Cacopsylla     21
Palaeolindbergiella   comb. nov.  21
Cecidotrioza     22
Egeirotrioza     22
Heterotrioza     22
Egeirotrioza     22
Egeirotrioza     22
Baeoalitriozus     22
Conicotrioza     22
Leptynoptera     23
Ozotrioza     23-24
Leuronota     23
Neotrioza     23
Leuronota     23
Ozotrioza     23
Pauropsylla     24-25
Parastenopsylla     24
Pauropsylla     24
Parastenopsylla     24
Pauropsylla     24
Pauropsylla     24
Pauropsylla     24
Petalolyma     25
Pauropsylla     25
Pauropsylla     25
Pauropsylla     25
Stenopsylla     25-26
Stenopsylla     25
Trioza     26
Trioza     26
Trioza     26
Stenopsylla     26
Trioza     26
Trioza     26-27
Trioza     26
Trioza     27
Trioza     27
Trioza     27
Trioza     27
Trioza     27
Trioza     27
Trioza     27
Trioza     28
Trioza     28
Trioza   nom. nov.  28
Trioza     28
Trioza     28
Trioza     28-29
Trioza     28
Trioza     28
Trioza     29
Trioza     29
Trioza   stat. nov.  29
Trioza     29
Trioza     29
Trioza     30
Trioza     30
Trioza     30
Trioza     30
Trioza     30
Trioza     30
Trioza     30
Trioza     30
Trioza     31
Trioza     31
Trioza     31
Trioza     31
Trioza     31
Trioza     31
Trioza     31
Trioza     31
Trisetitrioza     32