Fu, Yue, Wang, Xin-Hua, Fang, Xiang-Liang, Xiao, Yun-Li, Fu, Jun & Lin, Xiao-Long, 2020, Corynoneura Winnertz (Diptera, Chironomidae, Orthocladiinae) from Zhejiang Province, China

Fu, Yue, Wang, Xin-Hua, Fang, Xiang-Liang, Xiao, Yun-Li, Fu, Jun & Lin, Xiao-Long, 2020, Corynoneura Winnertz (Diptera, Chironomidae, Orthocladiinae) from Zhejiang Province, China, Zootaxa 4890 (1), pp. 83-96

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4890.1.4

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4890.1.4

document provided by

Plazi