Chen, Po-Wei, Xie, Hui-Cong, Wu, Xue, Shen, Chu-Ze & He, Zhu-Qing, 2021, A new species of genus Hexacentrus Serville, 1831 from Taiwan (Orthoptera Tettigoniidae: Hexacentrinae)

Chen, Po-Wei, Xie, Hui-Cong, Wu, Xue, Shen, Chu-Ze & He, Zhu-Qing, 2021, A new species of genus Hexacentrus Serville, 1831 from Taiwan (Orthoptera Tettigoniidae: Hexacentrinae), Zootaxa 4933 (4), pp. 543-556

publication ID

document provided by

Plazi