Liu, Chun-Xiang, Heller, Klaus-Gerhard, Wang, Xue-Song, Yang, Zhen, Wu, Chao, Liu, Fei & Zhang, Tao, 2020, Taxonomy of a katydid genus Mecopoda Serville (Orthoptera: Tettigoniidae, Mecopodinae) from East Asia

Liu, Chun-Xiang, Heller, Klaus-Gerhard, Wang, Xue-Song, Yang, Zhen, Wu, Chao, Liu, Fei & Zhang, Tao, 2020, Taxonomy of a katydid genus Mecopoda Serville (Orthoptera: Tettigoniidae, Mecopodinae) from East Asia, Zootaxa 4758 (2), pp. 296-310

publication ID

document provided by

Plazi

Mecopoda     297-301
Locusta niponensis     301
Mecopoda niponensis     302-303
Mecopoda crescendo   sp. nov.  303
Mecopoda fallax     303
Mecopoda confracta     304
Mecopoda himalaya   sp. nov.  304
Mecopoda marmorata     304
Mecopoda tibetensis   sp. nov.  304
Mecopoda confracta   sp. n.  305
Mecopoda synconfracta   sp. n.  305
Mecopoda minor     305
Mecopoda hainanensis     306
Mecopoda minor subsp. minor   subsp. nov.  306-308
Mecopoda minor   sp. nov.  306
Mecopoda minor subsp. yunnana   subsp. nov.  308-309