Li, Xiao-Chen, Wang, Da-Yong & Wang, Li-Zhi, 2008, The Tardigrada Fauna Of Hainan Island (Asia: China) With Descriptions Of Two New Species

Li, Xiao-Chen, Wang, Da-Yong & Wang, Li-Zhi, 2008, The Tardigrada Fauna Of Hainan Island (Asia: China) With Descriptions Of Two New Species, Raffles Bulletin of Zoology 56 (2), pp. 293-305

publication ID

document provided by

Diego