Çiçek, Erdogan, Sungur, Sevil & Fricke, Ronald, 2020, Freshwater lampreys and fishes of Turkey; a revised and updated annotated checklist 2020

Çiçek, Erdogan, Sungur, Sevil & Fricke, Ronald, 2020, Freshwater lampreys and fishes of Turkey; a revised and updated annotated checklist 2020, Zootaxa 4809 (2), pp. 241-270

publication ID

document provided by

Plazi

Petromyzontidae     242
Acipenseridae     243
Cobitidae     243-244
Anguillidae     243
Clupeidae     243
Cypriniformes     243
Nemacheilidae     244-246
Barbinae     246-248
Acheilognathidae     246
Cyprininae     248
Labeoninae     248
Sarcocheilichthyinae     249
Leuciscinae     249-253
Danionidae     249
Gobioninae     249
Phoxininae     253
Tincidae     254
Xenocyprididae     254
Hypostominae     254
Siluridae     254
Bagridae     254
Glyptosterninae     254
Clariidae     254
Coregoninae     255
Heteropneustidae     255
Salmoninae     255
Esocidae     255
Gobiinae     256
Mugilidae     256-257
Cichlidae     257
Salariinae     257
Atherininae     257
Aphaniidae     257-258
Poeciliinae     258
Mastacembelidae     258
Syngnathinae     259
Gasterosteidae     259
Centrarchidae     259
Luciopercinae     259
Pleuronectinae     259
Percinae     259
Moronidae     260