Yoshida, Takahiro, Hirowatari, Toshiya & Hashim, Rosli, 2017, A new genus of Silvaninae (Coleoptera: Silvanidae) with two new species from the Malay Peninsula

Yoshida, Takahiro, Hirowatari, Toshiya & Hashim, Rosli, 2017, A new genus of Silvaninae (Coleoptera: Silvanidae) with two new species from the Malay Peninsula, Zootaxa 4258 (4), pp. 365-374

publication ID

document provided by

Plazi

Dentirotacorimus   gen. nov.  366-367
Dentirotacorimus   sp. nov.  367-371
Dentirotacorimus   sp. nov.  371-373
Dentirotacorimus key    373