Li, De-Wei, Wang, Guo-Quan & Wei, Sui-Gai, 2010, A new genus and three new species of Nothopodinae (Acari: Eriophyidae) from Guangxi, China

Li, De-Wei, Wang, Guo-Quan & Wei, Sui-Gai, 2010, A new genus and three new species of Nothopodinae (Acari: Eriophyidae) from Guangxi, China, Zootaxa 2452, pp. 44-50

publication ID

document provided by

Plazi

Calliparus   gen. nov.  45
Calliparus   n. sp.  45-47
Colopodacus   n. sp.  47-48
Neocosella   n. sp.  48-49