Wang, Hai-Jian & Shi, Fu-Ming, 2016, One new species of the genus Nigrimacula Shi, Bian & Zhou, 2016 (Orthoptera: Meconematinae) from Sichuan, China

Wang, Hai-Jian & Shi, Fu-Ming, 2016, One new species of the genus Nigrimacula Shi, Bian & Zhou, 2016 (Orthoptera: Meconematinae) from Sichuan, China, Zootaxa 4132 (4), pp. 591-593

publication ID

document provided by

Plazi