Xu, Ji-Hua, Sun, Chang-Hai & Wang, Bei-Xin, 2018, Descriptions of larvae of three species of Hydropsyche (Trichoptera, Hydropsychidae) from China

Xu, Ji-Hua, Sun, Chang-Hai & Wang, Bei-Xin, 2018, Descriptions of larvae of three species of Hydropsyche (Trichoptera, Hydropsychidae) from China, Zootaxa 4374 (1), pp. 1-24

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4374.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4374.1.1

document provided by

Plazi