Gusarov, Vladimir I., 2003, Revision of some types of North American aleocharines (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae), with synonymic notes

Gusarov, Vladimir I., 2003, Revision of some types of North American aleocharines (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae), with synonymic notes, Zootaxa 353 (1), pp. 1-134

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.353.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.353.1.1

document provided by

Felipe

Tinotus     10-11
Tinotus trisectus     11-12
Tinotus acerbus   comb. nov.  12-15
Oxypoda     15
Oxypoda grandipennis   comb. nov.  16-17
Oxypoda acuminata     17
Oxypoda (Podoxya) amica     18-20
Devia prospera     20-23
Devia     20
Paradilacra     23
Paradilacra densissima     24-29
Atheta     29
Atheta graminicola     30-33
Atheta aemula     33-37
Atheta keeni     37-39
Atheta     39-40
Atheta     40-42
Atheta     42-43
Atheta     43-45
Atheta     46-49
Atheta     46
Atheta     50-54
Atheta (Tetropla) frosti     55-60
Atheta (Tetropla) nigritula     60-61
Atheta (Alaobia) ventricosa     61-64
Atheta (Alaobia) sodalis     65-66
Atheta klagesi     66-70
Atheta annexa     70-71
Atheta festinans     72-75
Atheta concessa     72
Atheta parvipennis     75-76
Atheta blatchleyi     76-77
Atheta (Datomicra) dadopora     77-78
Atheta (Microdota) pennsylvanica     78-81
Boreophilia nomensis     81-82
Boreophilia     81
Boreophilia angusticornis   comb. nov.  83-84
Boreostiba frigida     84-86
Boreostiba     84
Aloconota sulcifrons     86-87
Aloconota     86
Adota     87
Adota maritima     87-88
Dalotia     88-89
Dalotia coriaria   comb. nov.  89-91
Dochmonota     91
Dochmonota rudiventris     91-92
Emmelostiba     92
Emmelostiba microptera     92-93
Liogluta nitens     93-95
Liogluta     93
Thamiaraea     95
Thamiaraea brittoni   comb. nov.  96-98
Mocyta     98-99
Mocyta fungi     99-100
Mocyta breviuscula     100-102
Acrotona     102-103
Acrotona sonomana     103-106
Strigota     106-107
Strigota ambigua   comb. nov.  107-109
Drusilla     111
Drusilla canaliculata     112-113
Leptusa     113
Leptusa obscura     114-115
Leptusa (Boreoleptusa) canonica     114
Leptusa (Dysleptusa) pusio     115-116
Leptusa (Eucryptusa) brevicollis     116-117
Leptusa (Adoxopisalia) elegans     117-118
Leptusa (Adoxopisalia) opaca     118-119
Placusa     119
Placusa vaga     119-120