119.183334, 27.75: 10 Treatments

[ link ]

Brigantiaea phaeomma     Kalb, Klaus, Buaruang, Kawinnat, Mongkolsuk, Pachara & Boonpragob, Kansri, 2012, New or otherwise interesting Lichens. VI, including a lichenicolous fungus, Phytotaxa 42, pp. 35-47 : 38 38
Diochus japonicus     Shuai, Qi, Nozaki, Tsubasa & Tang, Liang, 2021, Notes on the genus Diochus Erichson, with descriptions of two new species from China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4908 (2), pp. 276-282 : 278-279 278-279
Pselaphodes femoralis   sp. nov.  Huang, Meng-Chi, Li, Li-Zhen & Yin, Zi-Wei, 2018, Four new species of Pselaphodes Westwood (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) from Thailand, Laos, and China, Zootaxa 4472 (1), pp. 100-110 : 101-103 101-103
Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Nazeris yanyingae     Hu, Jia-Yao, Tu, Yue-Ye & Li, Li-Zhen, 2016, On the Nazeris fauna of Zhejiang, China (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae), Zootaxa 4169 (2), pp. 361-373 : 368 368
Picromerus viridipunctatus     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 152 152
Corynoneura lateralis   sp. nov.  Fu, Yue, Wang, Xin-Hua, Fang, Xiang-Liang, Xiao, Yun-Li, Fu, Jun & Lin, Xiao-Long, 2020, Corynoneura Winnertz (Diptera, Chironomidae, Orthocladiinae) from Zhejiang Province, China, Zootaxa 4890 (1), pp. 83-96 : 86 86
Oxyscelio florus     Johnson, Norman F, Burks, Roger, Austin, Andrew & Zaifu, Xu, 2013, Chinese species of egg-parasitoids of the genera Oxyscelio Kieffer, Heptascelio Kieffer and Platyscelio Kieffer (Hymenoptera: Platygastridaes. l., Scelioninae), Biodiversity Data Journal 1, pp. 987-987 : 987 987
Passaloecus insignis     Ma, Li & Li, Qiang, 2012, Key to the Oriental species of Passaloecus Shuckard (Hymenoptera: Crabronidae), with descriptions of four new species from China, Zootaxa 3329 (1), pp. 41-50 : 48 48
Amiserica fengyangensis   sp. nov.  Ahrens, Dirk, Liu, Wangang, Pham, Phu Van & Fabrizi, Silvia, 2021, An overview on the genus Amiserica Nomura, 1974 (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Sericini), Zootaxa 5050 (1), pp. 1-63 : 26-28 26-28