Kreiter, Serge, Amiri, Karima, Douin, Martial, Bohinc, Tanja, Trdan, Stanislav & Tixier, Marie-Stéphane, 2020, Phytoseiid mites of Slovenia (Acari: Mesostigmata): new records and first description of the male ofAmblyseius microorientalis

Kreiter, Serge, Amiri, Karima, Douin, Martial, Bohinc, Tanja, Trdan, Stanislav & Tixier, Marie-Stéphane, 2020, Phytoseiid mites of Slovenia (Acari: Mesostigmata): new records and first description of the male ofAmblyseius microorientalis, Acarologia 60 (2), pp. 203-242

publication ID

http://dx.doi.org/10.24349/acarologia/20204364

link to original document

http://dx.doi.org/10.24349/acarologia/20204364

document provided by

Felipe

Neoseiulus barkeri     205-206
Neoseiulini     205
Neoseiulus     205
Amblyseiinae     205
Neoseiulus californicus     206-207
Neoseiulus umbraticus     207-208
Kampimodromina     208
Kampimodromus     208
Kampimodromini     208
Kampimodromus aberrans     208-209
Phytoseiulus persimilis     209-210
Phytoseiulus     209
Phytoseiulini     209
Kampimodromus corylosus     209
Typhlodromipsini     210
Typhlodromips     210
Typhlodromips driggeri     210-211
Amblyseiini     211
Amblyseiina     211
Amblyseius     212
Transeius     212
Transeius volgini     212
Transeius fragilis     212
Amblyseius andersoni     213-216
Amblyseius microorientalis     216
Amblyseius rademacheri     218-220
Proprioseiopsis     220
Amblyseius swirskii     220
Proprioseiopsis okanagensis     221-222
Proprioseiopsis bordjelaini     221
Amblydromalus     222
Euseiini     222
Amblydromalus limonicus     222-223
Euseius finlandicus     223-224
Euseius     223
Euseiina     223
Euseius gallicus     224-225
Euseius stipulatus     225-226
Phytoseius finitimus     226
Phytoseius     226
Phytoseiinae     226
Phytoseius juvenis     227
Typhlodrominae     227
Phytoseius horridus     227
Typhloseiulus     227
Typhlodromini     227
Neoseiulella     228
Neoseiulella aceri     228
Typhloseiulus calabriae     228
Neoseiulella tiliarum     229
Typhlodromus (Anthoseius)     230
Typhlodromus (Anthoseius) bakeri     230
Typhlodromus (Anthoseius) recki     231-232
Typhlodromus (Anthoseius) foenilis     231
Typhlodromus (Typhlodromus)     232
Typhlodromus (Anthoseius) rhenanus     232
Typhlodromus (Typhlodromus) ernesti     232-233
Typhlodromus (Typhlodromus) pyri     233