Kolibac, Jiri, 2013, Trogossitidae: A review of the beetle family, with a catalogue and keys

Kolibac, Jiri, 2013, Trogossitidae: A review of the beetle family, with a catalogue and keys, ZooKeys 366, pp. 1-194

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.366.6172

document provided by

ZooKeys by Pensoft

Calitiyni     4-7
Coleoptera     8
Calitys     9-11
Calitys     11-12
Larinotus     12-13
Nebophilus     14
Acalanthis     15-16
Calanthosoma     16-18
Egolia     18-19
Necrobiopsis     19-20
Paracalanthis     20
Paracalanthis     20-21
Anacypta     22-24
Gymnocheilis     24-25
Kolibacia     25-27
Leperina     27-30
Narcisa     30-31
Phanodesta     31-34
Seidlitzella     34-35
Xenoglena     36-37
Xenoglena     37-38
Airora     39-41
Alindria     42-43
Corticotomus     44-45
Cretocateres     46
Dupontiella     46-47
Elestora     47-48
Eotenebroides     48
Euschaefferia     49-50
Eupycnus     49
Leipaspis     50-51
Melambia     51-53
Nemozoma     53-57
Parallelodera     57-58
Temnoscheila     58-65
Tenebroides     65-76
Thoracotes     76-77
Thoracotes     77-78
Lithostoma     78-79
Lithostoma     79
Juralithinus     79-80
Sinopeltis     80-81
Sinopeltis     81
Peltis     82-85
Zimioma     85-86
Colydiopeltis     86
Parapeltis     87-88
Phloiophilini     88-89
Phloiophilus     89-90
Phloiophilus     91-92
Australiodes     92-93
Globorentonium     94
Parentonium     94-95
Protopeltis     95-96
Rentonellum     96-97
Rentonidium     97
Rentonium     98
Thymalus     99-101
Thymalus     101-102
Cretamerus     103
Cretamerus     103-104
Antixoon     104-105
Decamerus     105-106
Diontolobus     106-108
Ancyronini     108
Afrocyrona     109
Ancyrona     110-116
Grynoma     116-117
Leptonyxa     117-119
Neaspis     119-120
Sinosoronia     120-121
Sinosoronia     121-122
Eronyxa     123-125
Grynocharina     125-126
Grynocharis     126-128
Indopeltis     128-129
Lophocateres     129-130
Lycoptis     131
Peltonyxa     131-132
Promanus     132-133
Trichocateres     134-135
Promanodes     134
Anhuistoma     136-137
Peltocoleops     138
Cucujoidea     139
Meligethiella     139-140
Ostomalynus     140-141
Palaeoendomychus     141