110.48, 25.85: 12 Treatments

[ link ]

Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Picromerus viridipunctatus     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 152 152
Allorhynchium quadrimaculatum   new record  Luo, Li, Zhang, Qiao-Hua, Chen, Bin & Li, Ting-Jing, 2020, Additions to the knowledge of the genus Allorhynchium van der Vecht, 1963 from China (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae), Journal of Hymenoptera Research 77, pp. 119-137 : 119 119
Zethus   new record  Wang, Hua-Chuan, Chen, Bin & Li, Ting-Jing, 2019, Three new species of the genus Zethus Fabricius, 1804 (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae) from China, with an updated key to the Oriental species, Journal of Hymenoptera Research 71, pp. 209-224 : 217-219 217-219
Stenus hujiayaoi   sp. nov.  Liu, Sheng-Nan & Tang, Liang, 2017, Seven new species of the Stenus cirrus group (Coleoptera, Staphylinidae) from Guangxi, South China, Zootaxa 4268 (2), pp. 238-254 : 239-240 239-240
Kamimuria taoi     Li, Kefan, Wang, Bingli, Bozdoğan, Hakan & Li, Weihai, 2023, Additional records and poorly known species of Kamimuria Klapálek, 1907 (Plecoptera, Perlidae) from southern China, Zootaxa 5346 (1), pp. 74-82 : 80 80
Sathytes australis   sp. nov.  Yin, Zi-Wei & Shen, Qi, 2020, Fifteen new species of Sathytes Westwood from China (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), with an updated checklist of world species, European Journal of Taxonomy 722, pp. 37-74 : 41-42 41-42
Homoeoxipha oscillantenna   sp. nov.  Li, Shi-Yu, Peng, Hui-Ling, Shen, Chu-Ze & He, Zhu-Qing, 2021, A new species of genus Homoeoxipha Saussure, 1874 from China (Orthoptera Trigonidiidae: Trigonidiinae), Zootaxa 4942 (3), pp. 428-438 : 432-435 432-435
Neoperla similidelphina   sp. nov.  Mo, Raorao, Wang, Ying, Wang, Guoquan, Li, Weihai & Murányi, Dávid, 2021, Two new species and three new provincial records of Neoperla (Plecoptera: Perlidae) from Nanling Mountains, China, Zootaxa 5040 (2), pp. 195-214 : 206-211 206-211
Nemoura cucurbitata     MO, RAORAO, WANG, GUOQUAN, YANG, DING, LI, WEIHAI & MURÁNYI, DÁVID, 2022, Review and contribution to the stoneflies (Insecta: Plecoptera) of Guangxi Zhuang Autonomous Region, China, with new species and new records from South China, Zootaxa 5176 (1), pp. 1-80 : 10 10
Neoperla chebalinga     Mo, Raorao, Wang, Ying, Wang, Guoquan, Li, Weihai & Murányi, Dávid, 2021, Two new species and three new provincial records of Neoperla (Plecoptera: Perlidae) from Nanling Mountains, China, Zootaxa 5040 (2), pp. 195-214 : 200-202 200-202
Neoperla leigongshana     Mo, Raorao, Wang, Ying, Wang, Guoquan, Li, Weihai & Murányi, Dávid, 2021, Two new species and three new provincial records of Neoperla (Plecoptera: Perlidae) from Nanling Mountains, China, Zootaxa 5040 (2), pp. 195-214 : 202-206 202-206