114.200745, 22.58189: 13 Treatments

[link]

Opisthotropis andersonii     Wang, Ying-Yong, Guo, Qiang, Liu, Zu-Yao, Lyu, Zhi-Tong, Wang, Jian, Luo, Lin, Sun, Yan-Jun & Zhang, Yan-Wu, 2017, Revisions of two poorly known species of Opisthotropis Günther, 1872 (Squamata: Colubridae: Natricinae) with description of a new species from China, Zootaxa 4247 (4), pp. 391-412: 400-402 400-402
Opisthotropis shenzhenensis   sp. nov.  Wang, Ying-Yong, Guo, Qiang, Liu, Zu-Yao, Lyu, Zhi-Tong, Wang, Jian, Luo, Lin, Sun, Yan-Jun & Zhang, Yan-Wu, 2017, Revisions of two poorly known species of Opisthotropis Günther, 1872 (Squamata: Colubridae: Natricinae) with description of a new species from China, Zootaxa 4247 (4), pp. 391-412: 402-405 402-405
Amolops albispinus   sp. nov.  Sung, Yik-Hei, Hu, Ping, Wang, Jian, Liu, Hai-Jun & Wang, Ying-Yong, 2016, A new species of Amolops (Anura: Ranidae) from southern China, Zootaxa 4170 (3), pp. 525-538: 530-534 530-534
Hamodes pseudobutleri   sp. nov.  Wei, Fu-Hong & Wang, Min, 2019, Two new species of the genus Hamodes Guenée, 1852 (Lepidoptera: Erebidae: Erebinae) from China, with notes on a new record in mainland China, Zootaxa 4590 (5), pp. 594-600: 595-597 595-597
Stenus piliferus subsp. piliferus     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 368 368
Stenus frater     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 368 368
Stenus bivulneratus     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 367 367
Stenus stigmatias     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 367 367
Stenus abdominalis subsp. abdominalis     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 367 367
Stenus formosanus     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 367 367
Stenus eurous     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 366 366
Stenus melanarius subsp. melanarius     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 366 366
Stenus tenuipes     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 366 366