Damingshan, Taxa Only, Exact Match: 19 Treatments

[link]

Euxiphidiopsis damingshanensis   sp. nov.  Shi, Fu-Ming, Han, Li, Mao, Shao-Li & Bai, Jin-Rong, 2014, Two new species of the genus Euxiphidiopsis Gorochov, 1993 (Orthoptera: Meconematinae) from China, Zootaxa 3827 (3), pp. 387-391: 389 389
Nipponeurorthus damingshanicus   sp. nov.  Liu, Xingyue, Aspöck, Horst & Aspöck, Ulrike, 2014, New species of the genus Nipponeurorthus Nakahara, 1958 (Neuroptera: Nevrorthidae) from China, Zootaxa 3838 (2), pp. 224-232: 225-229 225-229
Pediopsoides damingshanensis   new species  Li, Hu, Dai, Ren Huai & Li, Zi Zhong, 2013, Description of two new species of the leafhopper subgenus Pediopsoides (Pediopsoides) (Hemiptera, Cicadellidae, Macropsinae) from Guangxi Province, Southern China, ZooKeys 321, pp. 15-23: 15-23 15-23
Phlugiolopsis damingshanis   sp. nov.  Bian, Xun, Shi, Fu-Ming & Chang, Yan-Lin, 2012, Supplement for the genus Phlugiolopsis Zeuner, 1940 (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) from China, Zootaxa 3411, pp. 55-62: 55-58 55-58
Sinothaumaspis damingshanicus   sp. nov.  Wang, Hanqiang, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2015, New taxa of Meconematini (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) from Guangxi, China, Zootaxa 3941 (4), pp. 509-541: 511 511
Ripeacma damingshana   sp. nov.  Yin, Aihui & Wang, Shuxia, 2013, Three new species of the genus Ripeacma (Lepidoptera: Oecophoridae) from China, Zootaxa 3718 (6), pp. 591-595: 592-593 592-593
Phlugiolopsis damingshanis     Shi, Fu-Ming, Bai, Jin-Rong, Zhang, Ying & Chang, Yan-Lin, 2013, Notes on a collection of Meconematinae (Orthoptera: Tettigoniidae) from Damingshan, Guangxi, China with the description of a new species, Zootaxa 3717 (4), pp. 593-597: 596 596
Cladolasma damingshan   sp. nov.  Zhang, Chao & Zhang, Feng, 2013, Description of a new Cladolasma (Opiliones: Nemastomatidae: Ortholasmatinae) species from China, Zootaxa 3691 (4), pp. 443-452: 444-446 444-446
Pseudacroclita damingshana   sp. nov.  Zhang, Aihuan, 2018, Synopsis of Pseudacroclita Oku from China, with descriptions of two new species (Lepidoptera: Tortricidae), Zootaxa 4379 (2), pp. 295-300: 296-297 296-297
Condylostylus damingshanus     Li, Xuankun, Li, Zhu & Yang, Ding, 2012, Condylostylus Bigot from Vietnam with description of a new species and a key to Vietnamese species (Diptera: Dolichopodidae), Zootaxa 3521, pp. 59-66: 61 61
Pedionis (Pedionis) damingshanensis   sp. nov.  Li, Hu, Dai, Ren-Huai & Li, Zi-Zhong, 2017, Leafhopper subgenus Pedionis (Pedionis) Hamilton, 1980 (Hemiptera: Cicadellidae: Macropsinae) with new species, record, combination and synonymy from Southern China, Zootaxa 4294 (1), pp. 112-118: 113-114 113-114
Nipponeurorthus damingshanicus     Aspoeck, Ulrike, Aspoeck, Horst & Liu, Xingyue, 2017, The Nevrorthidae, mistaken at all times: phylogeny and review of present knowledge (Holometabola, Neuropterida, Neuroptera), Deutsche Entomologische Zeitschrift 64 (2), pp. 77-110: 85 85
Sinophasma damingshanensis   sp. n.  George, Ho Wai-chun, 2014, A new species of Sinophasma Guenther, 1940 from Guangxi, China (Phasmida: Diapheromeridae: Necrosciinae), Deutsche Entomologische Zeitschrift 61 (1), pp. 23-25: 23 23
Sinophasma damingshanensis   sp. n.  George, Ho Wai-chun, 2014, A new species of Sinophasma Guenther, 1940 from Guangxi, China (Phasmida: Diapheromeridae: Necrosciinae), Deutsche Entomologische Zeitschrift 61 (1), pp. 23-25: 23 23
Stenus damingshanus   new species  Liu, Sheng-Nan & Tang, Liang, 2017, Seven new species of the Stenus cirrus group (Coleoptera, Staphylinidae) from Guangxi, South China, Zootaxa 4268 (2), pp. 238-254: 244-245 244-245
Saxifraga damingshanensis   sp. nov.  Zhao, Wan-Yi, Meng, Kai-Kai, Fan, Qiang, Jin, Jian-Hua & Liao, Wen-Bo, 2019, Saxifraga damingshanensis (S. sect. Irregulares, Saxifragaceae), a new species from Guangxi, China, PhytoKeys 133, pp. 95-103: 95 95
Asiolasma damingshan   comb. nov.  Martens, Jochen, 2019, An ancient radiation: Ortholasmatine harvestmen in Asia - a new genus, three new species and a revision of the known species (Arachnida, Opiliones, Nemastomatidae), Revue suisse de Zoologie 126 (1), pp. 79-110: 90-93 90-93
Criotettix damingshanensis     Wei, Shizhen, Zheng, Zhemin & Deng, Weian, 2007, A review of the genus Criotettix Bolivar (Orthoptera: Scelimenidae) from China, Zootaxa 1423, pp. 39-49: 45 45
Criotettix damingshanensis     Deng, Wei-An, Chen, Dan-Ni, Sheng, Qin, Zhao, Cong-Lin & Wu, Fei-Peng, 2019, An annotated catalogue of the pygmy grasshoppers of the genus Criotettix Bolívar 1887 (Orthoptera: Tetrigidae) with two new Criotettix species from China, Zootaxa 4629 (4), pp. 498-518: 508 508