Psomadakis, Peter Nick, Giustino, Stefano & Vacchi, Marino, 2012, Mediterranean fish biodiversity: an updated inventory with focus on the Ligurian and Tyrrhenian seas

Psomadakis, Peter Nick, Giustino, Stefano & Vacchi, Marino, 2012, Mediterranean fish biodiversity: an updated inventory with focus on the Ligurian and Tyrrhenian seas, Zootaxa 3263, pp. 1-46

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.280724

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.280724

document provided by

Plazi

Carcharhinidae     14
Centrophoridae     14
Torpedinidae     14-15
Pristidae     15
Rhinobatidae     15
Rajidae     15
Dasyatidae     15
Anguillidae     15
Belonidae     16
Scorpaenidae     16
Priacanthidae     16-17
Sternoptychidae     16
Stomiidae     16
Ipnopidae     16
Bathysauridae     16
Myctophidae     16
Trachipteridae     16
Carapidae     16
Haemulidae     17
Lethrinidae     17
Chaetodontidae     17
Ammodytidae     17
Gobiidae     17
Mullidae     17
Siganidae     18
Sphyraenidae     18
Istiophoridae     18
Scophthalmidae     18
Ostraciidae     18
Tetraodontidae     18