114.12862, 28.426945: 13 Treatments

[ link ]

Batraxis gloriosa   new species  Wang, Dan & Yin, Zi-Wei, 2016, New species and records of Batraxis Reitter (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in continental China, Zootaxa 4147 (4), pp. 443-465 : 445-447 445-447
Batriscenellus femoralis     Yin, Zi-Wei, 2017, Eight new species and two new records of Batriscenellus Jeannel (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) from China and India, Zootaxa 4318 (3), pp. 561-575 : 574 574
Batraxis gloriosa     Wang, Dan & Yin, Zi-Wei, 2016, Supplement to the knowledge of the genus Batraxis Reitter (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) of China, Zootaxa 4179 (1), pp. 111-114 : 114 114
Ctenothrips kwanzanensis     Wang, Zhaohong, Li, Yajin, Tong, Xiaoli & Mound, Laurence, 2020, Phylogenetic analysis of the Taeniothrips genus-group, with revision of the species of Ctenothrips and Vulgatothrips (Thysanoptera, Thripinae), Zootaxa 4750 (3), pp. 301-327 : 311-312 311-312
Otacilia daweishan   sp. nov.  Liu, Keke, Xu, Xiang, Xiao, Yonghong, Yin, Haiqiang & Peng, Xianjin, 2019, Six new species of Otacilia from southern China (Araneae: Phrurolithidae), Zootaxa 4585 (3), pp. 438-458 : 441-444 441-444
Lathrobium     Peng, Zhong, Li, Li-Zhen & Zhao, Mei-Jun, 2016, On the Lathrobium fauna of the Luoxiao Mountains, Central China, Zootaxa 4158 (3), pp. 385-402 : 401-402 401-402
Yuelushannus alatus   sp. nov.  Irfan, Muhammad, Zhou, Gu-chun, Bashir, Shahida, Mukhtar, Muhammad Khalid & Peng, Xian-jin, 2020, Yuelushannus gen. nov. (Araneae, Linyphiidae) from China, European Journal of Taxonomy 642, pp. 1-17 : 4-9 4-9
Lucasioides nudus   sp. n.  Li, Weichun, 2017, A new species of Lucasioides Kwon (Isopoda: Oniscidea: Agnaridae) from China, Zootaxa 4216 (5), pp. 495-500 : 496-497 496-497
Helcystogramma triannulella     Li, H. H. & Zhen, H., 2011, Review of the genus Helcystogramma Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae: Dichomeridinae) from China, Journal of Natural History 45 (17 - 18), pp. 1035-1087 : 1067-1069 1067-1069
Hexarhopalus (Hexarhopalus) liuyixiaoi   sp. nov.  Jiang, Ri-Xin, Bai, Xing-Long, Ren, Guo-Dong, Yang, Hui-Yu & Wang, Shuo, 2020, A taxonomic revision of the genus Hexarhopalus (Coleoptera, Tenebrionidae Cnodalonini) from China, Zootaxa 4821 (2), pp. 277-304 : 278-281 278-281
Hexarhopalus (Leprocaulus) bisinuatus     Jiang, Ri-Xin, Bai, Xing-Long, Ren, Guo-Dong, Yang, Hui-Yu & Wang, Shuo, 2020, A taxonomic revision of the genus Hexarhopalus (Coleoptera, Tenebrionidae Cnodalonini) from China, Zootaxa 4821 (2), pp. 277-304 : 296 296
Nazeris divisus     Hu, Jia-Yao, Liu, Yi-Xiao & Li, Li-Zhen, 2018, Two new species of Nazeris Fauvel in the Luoxiao Mountain Range, China (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae), Zootaxa 4370 (2), pp. 180-188 : 181 181
Morphostenophanes luoxiaoshanus   new species  Zhou, De-Yao, 2020, A revision of the genus Morphostenophanes Pic, 1925 (Coleoptera, Tenebrionidae, Stenochiinae, Cnodalonini), Zootaxa 4769 (1), pp. 1-81 : 19-20 19-20