Kolicka, Małgorzata, Kisielewski, Jacek, Nesteruk, Teresa & Zawierucha, Krzysztof, 2013, Gastrotricha from the Poznań Palm House—one new subgenus and three new species of freshwater Chaetonotida (Gastrotricha)

Kolicka, Małgorzata, Kisielewski, Jacek, Nesteruk, Teresa & Zawierucha, Krzysztof, 2013, Gastrotricha from the Poznań Palm House—one new subgenus and three new species of freshwater Chaetonotida (Gastrotricha), Zootaxa 3717 (2), pp. 231-279

publication ID

document provided by

Plazi