110.48694, 25.887222: 10 Treatments

[ link ]

Batraxis gloriosa   new species  Wang, Dan & Yin, Zi-Wei, 2016, New species and records of Batraxis Reitter (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in continental China, Zootaxa 4147 (4), pp. 443-465 : 445-447 445-447
Bittacus acutus   sp. n.  Zhang, Yan-Na, Du, Wei & Hua, Bao-Zhen, 2020, Three new species of the genus Bittacus Latreille, 1805 (Mecoptera: Bittacidae), with a key to the species of Bittacidae in South China, Zootaxa 4718 (3), pp. 381-390 : 383-385 383-385
Anchocerus wenxuani   sp. n.  Lin, Xiao-Bin & Hu, Jia-Yao, 2021, New species and records of Anchocerus Fauvel in China (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae), Zootaxa 5032 (2), pp. 290-294 : 291-293 291-293
Nyctiophylax (Paranyctiophylax) sagax     Zhong, Hua, Yang, Lian-Fang & Morse, John C., 2014, The genus Nyctiophylax Brauer in China (Trichoptera, Polycentropodidae), Zootaxa 3846 (2), pp. 273-284 : 281-282 281-282
Nazeris yuyimingi   sp. n.  Hu, Jia-Yao & Qiao, Yu-Jia, 2019, Five new species of Nazeris Fauvel in Guangxi, China (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae), Zootaxa 4543 (3), pp. 431-441 : 436-437 436-437
Arboramima cattusis   sp. nov.  Zong, Jing-Song, Qin, Yan-Yan, Li, Kai & He, Zhu-Qing, 2021, Report of a new genus Arboramima belonging to tribe Diestramimini, with a new species A. cattusis from Guangxi, China (Orthoptera: Rhaphidophoridae Aemodogryllinae), Zootaxa 4981 (3), pp. 593-600 : 598 598
Orybina plangonalis     Qi, Mujie, Sun, Yongling & Li, Houhun, 2017, Taxonomic review of the genus Orybina Snellen, 1895 (Lepidoptera, Pyralidae, Pyralinae), with description of two new species, Zootaxa 4303 (4), pp. 545-558 : 549 549
Lepidoptera   sp. nov.  Qi, Mujie & Li, Houhun, 2020, Genus Vietnamodes Leraut, 2017 (Lepidoptera, Pyralidae) new to China, with description of a new species, Zootaxa 4803 (1), pp. 190-196 : 193-196 193-196
Orybina regalis     Qi, Mujie, Sun, Yongling & Li, Houhun, 2017, Taxonomic review of the genus Orybina Snellen, 1895 (Lepidoptera, Pyralidae, Pyralinae), with description of two new species, Zootaxa 4303 (4), pp. 545-558 : 549-550 549-550
Capnogryllacris melanocrania     Liu, Jing, Lu, Xiangyi, Zhang, Qianwen, Wu, Xiangyi, Yang, Dongdong & Bian, Xun, 2022, Contribution to the knowledge of Chinese Gryllacrididae (Orthoptera) V: Further study on the Chinese Capnogryllacris and comment on the phylogenetic relationships of the Gryllacrididae, Zootaxa 5099 (1), pp. 1-45 : 7-11 7-11