Neubauer, Thomas A., 2016, A nomenclator of extant and fossil taxa of the Melanopsidae (Gastropoda, Cerithioidea)

Neubauer, Thomas A., 2016, A nomenclator of extant and fossil taxa of the Melanopsidae (Gastropoda, Cerithioidea), ZooKeys 602, pp. 1-358

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.602.8136

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.602.8136

document provided by

ZooKeys Pensoft

Amphimelaniinae (P) subsp. 1891     2
FAGOTIINAE     2-3
Acroxiana     3
Melanopsidae     3
Amphimelania   [invalid]  3
Aciculariana     3
Asmena   [invalid]  4
Belusiana     4
Buccinoidiana     4
Boistelia     4
Battistiana   [invalid]  4
Caledomelanopsis   [unavailable]  4
Cariosiana     5
Canthidomus     5
Calodiona     5
Campylostylus     5
Ceneona   [invalid]  5
Charpentieriana     5
Costatiana     5-6
Dufouriana     6
Duabiana     6
Crassiana   [invalid]  6
Couphaniana     6
Esperiana     6
Eumorphiana     6
Holandriana     7
Handmannia   [invalid]  7
Fagotia   [invalid]  7
Graellsiana     7
Fagotiana     7
Letourneuxiana   [invalid]  8
Letourneuxiana   [invalid]  8
Letourneuxiana   [invalid]  8
Hyphantria   [invalid]  8
Laevigatiana     8
Homalia     8
Lorcaniana     9
Maresiana     9
Lyrcea     9
Lortetiana     9
Locardiana     9
Macrospira   [invalid]  9
Melafusus     10
Melanella   [invalid]  10
Melanithes     10
Martinia   [invalid]  10
Megalonoda     10
Melanosteira     11
Mesopotamia   [unavailable]  11
Melanoptychia     11
Melanostira   [invalid]  11
Melanopsis     11
Pakaurangia     12-13
Nodosiana     12
Myosotidiana     12
Mingreliciana     12
Olivieriana     12
Microcolpia     12
Potamactebiana     13
Parreyssiana     13
Pauluccia     13
Pannonia   [invalid]  13
Pechaudiana     13
Praeclariana     14
Pseudofagotia     14
Praemorsiana     14
Sasykiana     14
Pseudhemisinus   [invalid]  14
Pyramidaliana     14
Scalariana     15
Sistaniana     15
Smendovia     15
Seignettiana     15
Servainiana     15
Saulcyana     15
Sesteriana     15
Turripontica     16
Spiridionia     16
Stylospirula   [invalid]  16
Stilospirula     16
Speciosiana     16
Zemelanopsis     17
Villeserriana     17
Melanopsis abbreviata   [invalid]  24
Melanopsis costata subsp. var. var. abbreviata     24
Melanopsis aaronsohni     24
Melanopsis martiniana subsp. abscissa   [unavailable]  25
Melanopsis (Canthidomus) acanthica     25
Melanopsis (Mesopotamia) mesopotamica subsp. var. var. abrahamiana     25
Melanopsis acanthicoides     25
Melanopsis abichi     25
Melanopsis absyrtidum     25
Melanopsis aciculella     26
Melanopsis acicularis     26
Melanoptychia acanthicula     26
Melanopsis (Martinia) martiniana subsp. var. var. accedens     26
Fagotia acroxia     27
Turripontica aciculina     27
Melanopsis acuminata     27
Melanopsis acrolepta     27
Melanopsis bouei subsp. var. var. acuminata   [invalid]  27-28
Melanopsis costata subsp. var. var. acuminata   [invalid]  28
Melanopsis acuta     28
Melanopsis acuminata   [invalid]  28
Melanopsis acutespira     28-29
Melanopsis acuminata   [invalid]  28
Melanopsis acutissima     29
Melanopsis adrarensis     29
Melanopsis aegea     29
Melanopsis acutula     29
Melanopsis affinis   [invalid]  30-31
Melanopsis affinis     30
Melanopsis aetolica     30
Melanopsis aegyptiaca     30
Melania holandrii subsp. var. var. agnata     31-32
Melania afra     31
Melanopsis matheroni subsp. var. var. agatensis     31
Melanopsis albasensis   [invalid]  32
Melanopsis ahuiri     32
Melanella agnatella     32
Melanopsis ajkaensis     32
Melanopsis agoroea   [unavailable]  32
Melanopsis algericensis   [invalid]  33
Melania (Campylostylus) allobroga     33
Melanopsis alepensis   [invalid]  33
Melanopsis alepi     33
Melanopsis algerica     33
Melanopsis alutensis     34
Melanopsis ancillaroides subsp. var. var. alpina     34
Melanopsis hybostoma subsp. var. var. amaradica     34
Melanopsis amabilis     34
Melanopsis (Lyrcea) almerai     34
Melanopsis ammanensis   [invalid]  35
Melanopsis americana     35
Melanella amblya     35
Melanopsis ambigua   [unavailable]  35
Melanopsis amori   [unavailable]  35
Melanopsis ammonis     35
Melanopsis amphora     36
Fagotia anatolica     36
Melanopsis textilis subsp. var. var. ampullacea     36
Melanopsis ampla     36
Melanopsis marocana subsp. var. var. ampla     36
Fagotia anceyana     37
Melanopsis andersoni     37
Melanopsis andrussowi     37
Melanopsis ancillaroides     37
Melanopsis angulata     37-38
Melanopsis anceps     37
Melanopsis (Canthidomus) hybostoma subsp. anili     38
Melanopsis anita     38-39
Melanopsis anistratenkoi     38
Melanopsis angusta     38
Melanopsis nodosa subsp. var. var. anodifera     39
Melanopsis aperta     39
Melanopsis antiqua     39
Bulimus antidiluvianus     39
Melanopsis aquitanica     40-41
Melanopsis bleicheri subsp. var. var. apicula     40
Melanopsis graellsii subsp. var. var. apiculata     40
Melanopsis cossoni subsp. var. var. aprica     40
Melanopsis turriformis subsp. applanata     40
Melanopsis aquensis     40
Melanopsis armata     41
Melanopsis scalaris subsp. var. var. arbalensis     41
Melanopsis arcuata     41
Melanopsis (Mesopotamia) aroussiana     41
Melanopsis arsinovi     42
Melanopsis ascanica     42
Melanopsis arbalensis subsp. f.   [unavailable]  42
Fagotia ascanica     42
Melanopsis ashkhabadensis     42
Melanopsis (Lyrcaea) slavonica subsp. var. var. atanasiui     43
Melanopsis atacica     43
Melanopsis praemorsa subsp. var. var. astropaliae     43
Melanopsis astrapaea     43
Melanopsis astathmeta     43
Melanopsis chehirensis subsp. var. var. atra     44
Melanopsis nobilis subsp. var. var. attenuata   [invalid]  44
Melanopsis atramentaria     44
Melanopsis attenuata     44
Melanopsis aterrima     44
Melanopsis attenuata   [invalid]  45
Melanopsis austriaca     45
Melanopsis avellana     45
Melanopsis aurantiaca     45
Melanopsis avellana   [invalid]  45
Melanoptychia banatica   [invalid]  46
Melanopsis lorcana subsp. var. var. aynensis     46
Melanopsis banatica     46
Melanopsis (Canthidomus) balatonensis     46
Melanopsis baconica     46
Melanopsis barthai     47
Melanopsis banovaci     47
Melanopsis barbini     47
Melanopsis praemorsa subsp. bandeli     47
Melanopsis belonidaea     48
Melanopsis bartolinii     48
Melanopsis belestensis     48
Melanopsis belusi     48-49
Melanopsis bedei     48
Melanella berlani     49
Melanopsis belusiensis   [invalid]  49
Melanopsis (Calodiona) bergeroni     49
Melanopsis magnifica subsp. var. var. berkanensis     49
Fagotia berlani     49
Melanopsis tothi subsp. var. var. bicingulata     50-51
Melanopsis doboi subsp. bicarinata   [invalid]  50
Melanopsis mellalensis subsp. var. var. bicarinata   [invalid]  50
Melanopsis bicincta     50
Melanopsis textilis subsp. var. var. bicarinata     50
Melanopsis hazayi subsp. var. var. bifilosa   [unresolved]  51
Melanopsis (Martinia) capulus subsp. var. var. biconica     51
Melanopsis praerosa subsp. var. var. bicolorata     51
Melanopsis bicoronata     51
Melanopsis sikorai subsp. var. var. bifilosa   [unresolved]  52
Hemisinus acicularis subsp. var. var. biharensis     52
Melanopsis tothi subsp. var. var. bifilosa   [unavailable]  52
Melanopsis themaki subsp. var. var. bifilosa   [unresolved]  52
Melanopsis biliottii     53
Melanopsis bullio subsp. var. var. bipartita     53
Melanopsis bittneri     53
Melanopsis crenocarinata subsp. var. var. bilineata     53
Melanopsis binodosa     53
Melanoptychia bittneri   [invalid]  54
Melanopsis blanchardi     54
Melanopsis blanckenhorni     54
Melanopsis bittneri   [invalid]  54
Purpuroidea blaschkei     55
Melanopsis bleunardi     55
Melanopsis bleicheri     55
Hydrobia bodeica     55-56
Melanopsis blanckenhorni   [invalid]  55
Melanopsis boettgeri   [invalid]  56
Melanopsis boettgeri     56
Melanopsis conemenosiana subsp. var. var. boettgeri   [invalid]  56
Melanopsis (Pauluccia) boettgeri   [invalid]  56
Melanopsis bofilliana     57
Melanopsis bogdanowi     57
Melanopsis bondeensis   [unavailable]  57
Melanopsis bonellii     57-58
Melanella bourguignati     58-59
Melanopsis bouei     58
Melanella letourneuxi subsp. var. var. bosnica     58
Fagotia bourguignati     58
Melanopsis braueri     59
Melanopsis brachymorpha     59
Melanopsis brasiliensis     59
Melanopsis bovieri     59
Melanopsis brachyptycha     59
Melanopsis brevis   [invalid]  60-61
Melanopsis brevicula     60
Melanopsis brevis   [invalid]  60
Melanopsis brevis     60
Melanopsis pterochila subsp. var. var. breastensis     60
Melanopsis (Melanosteira) aetolica subsp. brevisesta     61
Melanopsis (Macrospira) brevis   [invalid]  61
Melanopsis jordanica subsp. var. var. breviuscula     61
Melanopsis graellsii subsp. var. var. brevis   [invalid]  61
Melanopsis broti     62-63
Melanopsis brongniarti     62
Melania     62
Melanopsis briarti   [invalid]  62
Melanopsis briarti     62
Melanopsis brusinai     63
Melanopsis (Homalia) bucciniformis     63-64
Melanoptychia brusinai   [invalid]  63
Melanopsis brownii     63
Melanopsis brotiana     63
Melania buccinoidea     64
Melanopsis buccinulum     64
Melanopsis bukovaci     64
Melanopsis tingitana subsp. var. var. bucheti     64
Melanopsis calamonensis     65
Melanopsis bullio     65
Melanopsis callista     65
Melanopsis callichroa     65
Bithynia bulgarica     65
Melanopsis callosa     66
Melanopsis camptogramma     66
Melanopsis capelliniana     66
Microcolpia canaliculata     66
Melanopsis harpula subsp. var. var. capreniensis     67
Melanopsis (Martinia) vindobonensis subsp. var. var. capuliformis     67
Melanopsis capulus     67
Melanopsis (Melanoptychia) cari     67-68
Melanopsis carasiensis     67
Melanopsis caputinensis     67
Melanopsis carinata     68
Melanopsis dufourii subsp. var. var. carinata   [invalid]  68
Melanopsis hazayi subsp. var. var. carinata   [invalid]  68-69
Melanopsis carinata   [invalid]  68
Melanopsis mingrelica subsp. var. var. carinata   [invalid]  68
Melanopsis impressa subsp. var. var. carinatissima     69-70
Melanopsis sikorai subsp. var. var. carinata   [invalid]  69
Melanopsis doriae subsp. var. var. carinata   [invalid]  69
Melanopsis staubi subsp. var. var. carinata   [invalid]  69
Melanoptychia carusi     70
Lyrcaea caryota     70-71
Murex cariosus     70
Melanopsis aetolica subsp. var. var. carinatocostata     70
Melanopsis praerosa subsp. var. var. carinifera     70
Melanella castanea     71
Melanella coronata subsp. var. var. catoleia     71
Melanopsis castanea   [unavailable]  71
Melanopsis castrensis     71
Melanopsis cepula     71-72
Melanopsis ceardi     71
Melanopsis cesari     72
Melanopsis cerullii     72
Melanopsis cerithiformis     72
Melanopsis cerithiopsis     72
Melanopsis clavigera subsp. f.     73
Melanopsis chantrei     73
Melanopsis chehirensis     73
Melanopsis charpentieri     73
Melanopsis (Mesopotamia) cheragragensis     73
Melanopsis chobauti     74
Melanopsis choctavensis     74
Melanopsis cincta     74-75
Melanopsis cikosi     74
Melanopsis buccinoidea subsp. var. var. chlorotica     74
Melanopsis clavigera     75
Melanopsis citharella     75
Melanopsis clava     75
Melanopsis clementina     75
Melanopsis neumayri subsp. var. var. compacta   [invalid]  76-77
Melanella codiella     76
Melanopsis cognata     76
Melanopsis (Martinia) martiniana subsp. var. var. coaequata     76
Melanopsis guiraoi subsp. var. var. communis     76
Melanopsis praerosa subsp. var. var. conica   [invalid]  77-78
Melanopsis confusa     77
Melanopsis compacta   [invalid]  77
Melanopsis conemenosiana     77
Lyrcaea narzolina subsp. var. var. compressoides     77
Melanopsis conoidea     78-79
Melanopsis coniungens     78
Melanopsis jordanica subsp. var. var. conoidaea     78
Pseudofagotia coniformis     78
Pseudofagotia conica     78
Melanopsis (Martinia) vindobonensis subsp. var. var. consimilis     79
Melanopsis constricta     79-80
Lyrcaea megacantha subsp. f.     79
Melanopsis conspicua   [invalid]  79
Melanopsis (Martinia) martiniana subsp. var. var. constricta   [invalid]  80
Melanopsis (Martinia) vindobonensis subsp. var. var. contigua     80
Melanopsis convexa     80-81
Melanopsis vindobonensis subsp. var. var. contecta     80
Melanopsis hazayi subsp. var. var. contracta   [invalid]  80
Melanopsis cookiana   [invalid]  81
Melanopsis cornea     81
Melania cornea     81
Melanopsis corici     81
Melania coronata   [invalid]  81-82
Melanopsis rumana subsp. var. var. correcta     82
Melanopsis obediensis subsp. var. var. coroniformis     82
Melanopsis corrugata     82-83
Melanopsis tricarinata subsp. coronata   [invalid]  82
Melanopsis (Lyrcea) coronata     82
Melanopsis cosmanni   [invalid]  83
Melanopsis cossoni     83-84
Melanopsis cosiana   [invalid]  83
Melanopsis cossmanni     83
Melanopsis lanzae subsp. costata   [invalid]  84
Melanoptychia lyrata subsp. costata     84-85
Melania costata     84
Melanopsis bergeroni subsp. var. var. costata   [invalid]  84
Melanopsis costata   [invalid]  84
Melanopsis costellata   [invalid]  85
Mellanella hollandri subsp. var. var. costala   [unavailable]  85
Melanopsis (Canthidomus) costatiformis     85
Melanopsis costellata     85-86
Melanopsis visianiana subsp. f.   [invalid]  86-87
Pseudofagotia costifera     86
Melanopsis inconstans subsp. var. var. costulata   [invalid]  86
Melania holandri subsp. var. var. costulata     86
Melanopsis staubi subsp. var. var. costulata   [invalid]  87
Melanopsis (Coptostylus) costulata   [invalid]  87
Melanopsis (Mesopotamia) infracincta subsp. var. var. costulata     87-88
Melanopsis vondeli subsp. var. var. costulata   [invalid]  87
Melanopsis laevigata subsp. var. var. costulata   [invalid]  87
Melanopsis covurluensis     88
Melanopsis coupha     88
Melanopsis cotrocenensis     88
Melania crassa   [invalid]  88
Microcolpia coutagniana     88
Melanopsis crassitesta     89
Melanopsis anceps subsp. var. var. crassicosta     89
Melanella crassilabris     89
Melanopsis crastina     89
Melanopsis crenocarinata     89
Melanopsis austriaca subsp. croatica   [invalid]  90
Melanopsis maresi subsp. var. var. crenulata     90
Melanopsis fasensis subsp. var. var. cristata     90
Melanopsis cuisiensis     90-91
Melanopsis croatica     90
Melanopsis praemorsa subsp. f.     91-92
Melanopsis cerithiopsis subsp. var. var. curta   [invalid]  91
Melanopsis turcica subsp. var. var. curta   [invalid]  91
Melanopsis callosa subsp. var. var. curta   [invalid]  91
Melanopsis curta     91
Melania cuspidata   [unavailable]  92
Melanopsis lyrata subsp. var. var. cylindracea     92
Melanopsis cvijici     92
Melanopsis cylindrata     92-93
Melanoptychia dalmatina     93-94
Lyrcea cylindrica     93
Melanopsis (Duabiana) cylindrica   [invalid]  93
Melanopsis (Duabiana) cylindrospica     93
Fagotia danubialis     94
Melanopsis daphnes     94
Melanopsis daudebartii     94-95
Melanopsis dalmatina   [invalid]  94
Melanopsis debilis     95
Melanopsis decollata     95-96
Melanopsis dautzenbergi     95
Melanopsis decipiens     95
Melanopsis (Mesopotamia) infracincta subsp. var. var. debilis   [invalid]  95
Melanopsis douttei subsp. var. var. decorata   [invalid]  96
Melanopsis bouei subsp. var. var. decorata     96
Melanopsis decostata     96
Melanopsis praerosa subsp. var. var. decollata   [invalid]  96
Melanopsis delmasi     97
Melanopsis denegabilis     97
Melanopsis decussata     97
Melanopsis depereti     97
Melanopsis (Lyrcea) delessei     97
Melanopsis costata subsp. var. var. degenerata     97
Melanopsis defensa     97
Melanopsis deperdita     97
Melanopsis delicata     97
Melanopsis bouei subsp. var. var. depressa   [invalid]  98
Lyrcaea narzolina subsp. var. var. dertocylindrica     98
Melanopsis deserticola     98
Melanopsis depressa     98
Lyrcaea pedemontana subsp. var. var. dertoliva     98
Melanopsis desertorum     99
Melanopsis esperi subsp. var. var. desori     99
Melanella hollandri subsp. var. var. detrita   [unavailable]  99
Melanopsis diabetensis     99
Melanopsis sesteri subsp. var. var. diadema     99-100
Melanopsis deshayesiana     99
Melanopsis dircaeana     100
Melanopsis dichtli     100
Melanopsis dianaeformis     100
Melanopsis buccinoidea subsp. var. var. dilatata     100
Melanella letourneuxi subsp. var. var. dilatata     100
Fagotia (Dneprifagotia) dneprensis     101
Melanopsis dispar     101
Melanopsis doboi     101
Melanella divina     101
Melanopsis dissimilis     101
Melanopsis (Mesopotamia) khabourensis subsp. var. var. dolichosoma     102
Melanopsis (Stylospirula) doncieuxi   [invalid]  102-103
Melanopsis doliolum   [unavailable]  102
Melanopsis matheroni subsp. var. var. doderleini     102
Melanopsis doncieuxi     102
Melanopsis (Canthidomus) bouei subsp. var. var. doliolum     102
Melanopsis dos     103
Melanopsis doriae     103
Melanopsis doumeti     103-104
Melanopsis (Smendovia) doumerguei     103
Melanopsis (Macrospira) doroghensis     103
Melanopsis douttei     104
Melanopsis (Sistaniana) drangianensis     104
Melanopsis draghiceniani     104
Melanopsis dubia     104
Melanopsis douvillei     104
Melanopsis (Canthidomus) dubiosa   [invalid]  105
Melanopsis ducosi     105
Melanopsis dufourii     105-106
Melanopsis dubiosa     105
Melanopsis nodosa subsp. var. var. duonodulosa     106
Melanopsis dufresnii     106
Melanopsis bouei subsp. var. var. duplicata     106
Melanopsis dumbeensis     106
Melanopsis edrissiana     107
Melanopsis matheroni subsp. var. var. ecarinata     107
Melanopsis duveyrieri     107
Melanopsis egregia     107
Melanopsis dutemplei     107
Melanopsis graellsii subsp. var. var. elatior     108
Melanopsis elegans     108
Melanella elegans   [unavailable]  108
Melanopsis eleis     108
Melanopsis dufourii subsp. var. var. elata     108
Melanopsis elongata   [invalid]  109
Melanopsis impressa subsp. var. var. elliptica     109
Melanopsis buccinoidea subsp. var. var. antiquua     109
Melanopsis orontis subsp. var. var. elevata   [unavailable]  109
Melanopsis narzolina subsp. var. var. elongata   [invalid]  109-110
Melanopsis (Martinia) vindobonensis subsp. var. var. elongata   [invalid]  110
Melanopsis bouei subsp. var. var. elongata   [invalid]  110
Melanopsis hazayi subsp. var. var. elongata   [invalid]  110-111
Melanopsis citharella subsp. var. var. elongata   [invalid]  110
Melanella letourneuxi subsp. var. var. elongata     110
Melanopsis (Mesopotamia) khabourensis subsp. var. var. elongata   [invalid]  111
Melanopsis praemorsa subsp. f.   [unavailable]  111
Melanopsis elongata   [invalid]  111
Melanopsis (Canthidomus) defensa subsp. elongata   [invalid]  111
Melanopsis foleyi subsp. var. var. emaciata   [unresolved]  112
Melanopsis letourneuxi subsp. var. var. emaciata   [unresolved]  112
Melanopsis elophila     112
Melanopsis monteli subsp. var. var. emaciata   [invalid]  112
Melanopsis elysaea   [unavailable]  112
Melanopsis emerici     113
Melania enodes   [unavailable]  113
Melanopsis geniculata subsp. f.     113
Melanopsis entzi     113-114
Melanopsis cerithiopsis subsp. var. var. emaciata   [invalid]  113
Melanopsis eocenica     114
Melanopsis episema     114
Melanopsis eremita     114
Melanopsis laevigata subsp. var. var. erosa     114
Melanopsis esperioides     115
Melanopsis lorcana subsp. var. var. etrusca     115
Melanopsis esperi     115
Melanopsis eurystoma     116
Melanopsis eulimopsis     116
Melanopsis (Lyrcea) euphrosinae     116
Melanopsis eumorphia     116
Melanopsis excoriata     116
Melanella eximia     117
Melanopsis (Lyrcea) delessei subsp. var. var. expansa   [invalid]  117
Melanopsis (Martinia) martiniana subsp. var. var. extensa     117-118
Melanopsis chehirensis subsp. var. var. exilis     117
Melanopsis eximia     117
Melanopsis magnifica subsp. var. var. expansa     117
Melanopsis fallax     118
Melanella fagotiana     118
Melanopsis fasciata     118
Melanopsis faberi     118
Melania fasciata   [unavailable]  119
Melanopsis doriae subsp. var. var. fasciata   [invalid]  119
Melanopsis fasensis     119
Melanopsis fasciata   [invalid]  119
Melanopsis maroccana subsp. var. var. fasciolata     119
Melanopsis faseolaria     120
Melanopsis excoriata subsp. var. var. festiva     120
Melanopsis ferussaci     120
Melanopsis feliciani     120
Melanopsis fateljensis     120
Melanopsis foleyi     121
Melanopsis foleyi subsp. var. var. festiva   [invalid]  121
Melanopsis filifera     121
Melanopsis flammulata     121
Melania holandri subsp. var. var. flava   [unavailable]  121
Melanopsis costata subsp. var. var. forticostata     122
Melanopsis (Canthidomus) fontanensis     122
Melanopsis (Martinia) capulus subsp. var. var. fornicata     122
Melanopsis foliacea     122
Melania fossariformis     122
Melanopsis foucauldiana     123
Melanopsis foureaui     123
Buccinum fossile     123
Melanopsis (Canthidomus) freybergi     124
Melania fragilis   [unavailable]  124
Amphimelania frici     124
Melanopsis fragilis     124
Melanopsis franciscae     124
Melanopsis fuchsi     125
Melanopsis frustulum     125
Melanopsis friedeli     125
Melanopsis fuchsi   [invalid]  125-126
Melanopsis fritzei     125
Melanopsis fulgurans     126
Amphimelania fuchsi     126
Melanopsis fulminans   [unavailable]  126
Melanopsis costata subsp. var. var. funiculata     126-127
Melanopsis fulminata     126
Melanopsis fusiformis   [invalid]  127
Melanopsis buccinoidea subsp. var. var. fusiformis   [invalid]  127
Melanopsis fusiformis     127
Melanopsis fusca     127
Melanopsis fusiformis   [invalid]  127-128
Melanopsis gaasensis     128
Melanopsis (Canthidomus) proteus subsp. var. var. fusiformis   [invalid]  128
Melanopsis praemorsa subsp. var. var. fusulatina     128
Melania gaji     128
Microcolpia gallandi     129
Fagotia gallandi     129
Melanopsis gassiesiana     129
Melanopsis galloprovincialis     129
Melanopsis garumnica     129
Melanopsis geniculata     130
Melanopsis germaini     130
Melanopsis gersondei     130
Melanopsis gearyae     130
Melanopsis (Melanoptychia) glabra   [invalid]  131
Melanopsis narzolina subsp. gigantea     131
Melanopsis gibbosula     131
Melanella gigantea     131
Melanopsis costata subsp. var. var. glabra     131
Melanopsis foleyi subsp. var. var. glandinopsis     132
Melanopsis glabra   [unavailable]  132
Melanoptychia lyrata subsp. glabra   [invalid]  132
Melanopsis glandicula     132
Melanopsis parreyssii subsp. var. var. glabrata     132
Melanopsis glaubrechti     133
Melanopsis gorceixi subsp. var. var. globosa     133
Microcolpia glinaica     133
Melanopsis glinensis     133
Melanopsis pachya subsp. var. var. gombaulti     133
Melanopsis gorceixi     134
Melanopsis goulvaini     134
Melanopsis gracilenta     134
Melanopsis bouei subsp. var. var. gracilis     134
Melanopsis (Melanosteira) conemenosiana subsp. graciliformis     134
Melanopsis heliophila     135
Melanopsis tingitana subsp. var. var. hybrida   [unavailable]  135
Melania hellespontica     135
Melanopsis hungarica     135
Melania helena     135
Melanopsis graellsii     135
Melanopsis impressa     135
Melanopsis pygmaea subsp. var. var. inflata   [invalid]  135
Melanopsis harpula     135
Melanopsis guiraoi     135
Melanopsis hastata     135
Melanopsis hemimorpha     135
Melanopsis hispidula     135
Melanopsis incerta     135
Melanopsis graciosa     135
Melanopsis entzi subsp. var. var. halavatsi     135
Melanopsis heldreichi     135
Melanopsis granum     135
Microcolpia hagenmuelleriana     135
Melanopsis (Hyphantria) gracilis   [invalid]  135
Melanopsis chehirensis subsp. var. var. granifera     135
Fusus (Anura) decipiens subsp. var. var. hilarionis     135
Melania (Amphimelania) hispanica     135
Melanopsis hadiensis     135
Melanopsis grateloupii   [unavailable]  135
Melanopsis inconspicua     135
Melanopsis haranti     135
Melanopsis costata subsp. var. var. harpa     135
Melanopsis neumayri subsp. var. var. gracilis   [invalid]  135
Melania holandrii     135
Melanopsis hennersdorfensis     135
Melanopsis humilis     135
Melanopsis handmanni   [invalid]  135
Melanopsis hranilovici     135
Melanopsis guernei     135
Melania (Amphimelania) induta     135
Melanopsis haugi     135
Melanopsis huidobroi     135
Melanopsis inconstans     135
Melanopsis hantkeni     135
Melanopsis (Mesopotamia) khabourensis subsp. var. var. gradata   [invalid]  135
Melanopsis hebraica     135
Melanopsis groyei     135
Microcolpia inconspicua     135
Melanopsis haueri     135
Melanopsis hoernesi     135
Melanopsis inexspectata     135
Melanopsis inermis     135
Melanopsis hammamensis     135
Melanopsis gradata     135
Melanopsis gradata   [invalid]  135
Melanopsis hybostoma     135
Fagotia gravida     135
Melanopsis hazayi     135
Melanopsis costata subsp. var. var. hoernesi   [invalid]  135
Melanopsis heeri     135
Amphimelania heckneri     135
Melanopsis hericarti     135
Melanopsis pygmaea subsp. inflata   [invalid]  135
Boistelia inermis   [invalid]  135
Melanopsis etrusca subsp. var. var. guineensis     135
Melania heberti     135
Melanopsis costata subsp. var. var. gracilis   [invalid]  135
Melanopsis hiera     135
Melanopsis hungarica   [invalid]  135
Melanopsis incerta   [invalid]  135
Melanopsis buccinoidea subsp. var. var. antiquua     135
Melanopsis klerici subsp. inermis   [invalid]  135
Melanopsis handmanniana     135
Melanopsis hassiaca     135
Melanopsis costata subsp. var. var. inodata     136-137
Melanopsis magnifica subsp. var. var. ingens     136
Melanopsis monteli subsp. var. var. innodata   [invalid]  136
Melanopsis costata subsp. var. var. inflexa     136
Melanopsis costata subsp. var. var. infracincta     136
Melanopsis parreyssi subsp. f.     136
Melanopsis mellalensis subsp. var. var. intermedia   [invalid]  137
Melanopsis intermedia     137
Melanopsis insignis     137
Melanopsis involuta     137
Melanopsis (Lyrcea) senatoria subsp. var. var. intermedia   [invalid]  137
Melanopsis iraqensis     138
Melanopsis irregularis   [invalid]  138
Melanopsis jordanica subsp. var. var. irregularis     138
Melanopsis isseli     138-139
Melanopsis irellii     138
Melanopsis isabelae     138
Melanopsis jebusitica     139
Melanopsis (Stilospirula) jansseni     139
Melanopsis martiniana subsp. var. var. italica     139
Melanopsis jasonis     139
Melanopsis costata subsp. var. var. jordanica     140
Melanopsis (Lyrcea) vindobonensis subsp. var. var. karagacensis     140-141
Melanopsis jordanicensis   [invalid]  140
Melanopsis (Canthidomus) jekeliusi   [invalid]  140
Melanopsis kacici     140
Melanopsis (Lyrcaea) nobilis subsp. karpovi     141
Melanopsis karici     141
Melanopsis katzeri     141
Melanopsis kaltenbachi   [unavailable]  141
Melanopsis kerneri     141-142
Melanopsis kispatici     142
Melanopsis kindermanni   [unavailable]  142
Melanopsis (Mesopotamia) khabourensis     142
Melanopsis (Canthidomus) kittli     142
Melanopsis kottingbrunnensis     143
Melanopsis klerici     143
Melania (Melanopsis) kotschyi     143
Melanopsis kleinii     143
Melanoptychia klecakiana     143
Melanopsis krambergeri     144
Melanopsis kozlovskii   [unavailable]  144
Melanopsis kupensis     144-145
Melanella krapinensis     144
Amphimelania krambergeri     144
Melanopsis lactacea     145
Melanopsis kuzmici     145
Melanopsis kurdica     145
Melanopsis laevigata     145
Melania holandri subsp. var. var. laevigata     146
Melanopsis laevis     146
Melanopsis penchinati subsp. var. var. laevigata   [invalid]  146
Melanopsis laevigata   [invalid]  146
Melanopsis tunetana subsp. var. var. laevigata   [invalid]  146
Melanopsis vespertina subsp. var. var. laevis   [invalid]  147
Melanopsis douttei subsp. var. var. laevis   [invalid]  147
Melanopsis foleyi subsp. var. var. laevis   [invalid]  147
Melanopsis lamarckii     147
Melanopsis lamarckii   [invalid]  147
Melanopsis lampra     148
Melanopsis (Melanoptychia) langhofferi     148
Melanopsis lamberti     148
Melanopsis lanceolata     148
Melanopsis olivieri subsp. var. var. lamellata     148
Melanopsis lecointrei     149
Melanopsis lebedai     149
Melanopsis lanzaeana     149
Melanopsis latastei     149
Melanopsis laubrierei     149
Melanopsis lembergensis   [unavailable]  150
Melania holandri subsp. var. var. legitima     150
Melanopsis lentiginosa     150
Melanopsis (Martinia) leobersdorfensis     150
Melanopsis lepavinensis     150
Melanella letourneuxi     151
Melanopsis crenocarinata subsp. var. var. leucostoma     151-152
Microcolpia letourneuxi     151
Fagotia letourneuxi     151
Melanopsis letourneuxi     151
Hemisinus lignitarius     152
Melanopsis libanensis     152
Melanopsis liburnica     152
Melanopsis limbata     152
Melanopsis costata subsp. var. var. lineata     153
Melanopsis liocephala     153
Melanopsis lineolata     153
Pseudofagotia lineata     153
Melanopsis livida   [invalid]  154
Melanopsis lirata     154
Fagotia locardiana     154
Melanopsis locardi     154
Melanopsis lomnickii     154-155
Melanopsis nodosa subsp. var. var. longa     155
Melanopsis longirostris     155
Microcolpia longa     155
Melanopsis (Lyrcea) senatoria subsp. var. var. longata     155
Melanopsis (Canthidomus) lorentheyi     156
Melanopsis lorcana     156
Melanopsis praemorsa subsp. var. var. longopyrulata     156
Melanopsis (Canthidomus) macrosculpturata subsp. longitesta     156
Melanopsis cesari subsp. var. var. longirostris   [invalid]  156
Melanopsis lucanensis     157
Amphimelania lucida     157
Melanopsis lozanici     157
Melanopsis lortetiana     157
Melanopsis lorioli     157
Melanopsis lucio   [unavailable]  158
Melanopsis dircaeana subsp. var. var. luctuosa     158
Melanopsis iraqensis subsp. var. var. lutea     158
Melanopsis (Sistaniana) lutensis     158
Melanopsis lushani     158
Melanopsis ludwigi     158
Melanopsis costata subsp. var. var. luteopsis     159
Melanopsis (Canthidomus) lyrata   [invalid]  159
Melanopsis lyra     159
Microcolpia mabilliana     159
Melania macedonica     159-160
Melanopsis macrostoma     160
Melanopsis maculata     160
Melanopsis (Canthidomus) macrosculpturata     160
Melania macilenta   [unavailable]  160
Melanopsis macilenta     160
Melanopsis letourneuxi subsp. var. var. magna   [invalid]  161
Melanopsis magnifica     161
Melanopsis (Lyrcaea) magna   [invalid]  161
Melanopsis magna   [invalid]  161
Melanopsis magyari     161-162
Melanopsis maroccana subsp. var. var. major   [invalid]  162-163
Melanopsis major   [unavailable]  162
Melanopsis buccinoidea subsp. var. var. major     162
Melanopsis acicularis subsp. var. var. major   [invalid]  162
Melanopsis subscalaris subsp. var. var. major   [invalid]  163
Melanopsis cariosa subsp. var. var. major   [invalid]  163
Melanopsis pseudoferussaci subsp. var. var. major   [invalid]  163
Melanopsis tingitana subsp. var. var. major   [invalid]  163-164
Melanopsis macrostoma subsp. var. var. major   [invalid]  163
Melanopsis douttei subsp. var. var. major   [invalid]  164
Melanopsis hammamensis subsp. var. var. major   [invalid]  164
Melanopsis vespertina subsp. var. var. major   [invalid]  164
Melanopsis tunetana subsp. var. var. major   [invalid]  164
Melanopsis ricardi subsp. var. var. major   [invalid]  165
Melanopsis gorceixi subsp. var. var. major   [invalid]  165
Melanopsis seurati subsp. var. var. major   [invalid]  165
Melanopsis turrita subsp. var. var. major   [invalid]  165
Melanopsis penchinati subsp. var. var. major   [invalid]  165
Melanopsis liocephala subsp. var. var. major   [invalid]  166
Melanopsis subimpressa subsp. var. var. major   [invalid]  166
Melanopsis saulcyi subsp. var. var. major   [invalid]  166
Melanopsis tutulata subsp. var. var. major   [invalid]  166
Melanopsis kleini subsp. mut. var. major   [unavailable]  166
Melanopsis majoricensis   [unavailable]  167
Melanopsis malladae     167
Melanopsis maresi     167
Melanopsis mansiana     167
Melanopsis margili     167-168
Melanopsis maroccana     168-169
Melanopsis haueri subsp. markusevecensis     168
Melanopsis marginata     168
Melanopsis mariei     168
Melanopsis martiniana     169
Melanopsis marteli     169
Melanopsis marticensis     169
Melanopsis mauritanica     170
Melanopsis mauretanica   [invalid]  170
Melanopsis saulcyi subsp. var. var. maxima     170
Melanopsis letourneuxi subsp. var. var. mattarica     170
Melanopsis mausseneti     170
Melanopsis matheroni     170
Melanopsis praemorsa subsp. maximalis     171
Melanopsis maroccana subsp. var. var. media     171
Melanopsis marocana subsp. var. var. media   [invalid]  171
Melanopsis sevillensis subsp. var. var. media   [invalid]  171
Melanopsis medinae     171
Melanopsis (Canthidomus) bouei subsp. var. var. megacantha     172
Melanopsis themaki subsp. var. var. megalostoma     172
Melanopsis sikorai subsp. var. var. megaotyla   [unavailable]  172
Melanopsis meiostoma     172
Melanopsis hazayi subsp. var. var. megatyla     172
Melanopsis cerithiopsis subsp. var. var. mezeribensis     173
Melanopsis mellalensis     173
Melanopsis (Mesopotamia) mesopotamica     173
Melanopsis crenocarinata subsp. var. var. melanostoma     173
Melanopsis metochiana     173
Melanopsis microcolpia     174
Melanopsis microstoma   [unavailable]  174
Pseudofagotia michailowskii     174
Melanopsis microstoma     174
Melanopsis michelottiana     174
Melanopsis minima     175
Melanopsis buccinoidea subsp. var. var. minor     175
Melanopsis costata subsp. var. var. minor   [invalid]  175-176
Melanopsis mingrelica     175
Melanopsis acicularis subsp. var. var. minor   [invalid]  175
Melanopsis prophetarum subsp. var. var. minor   [invalid]  176
Melanopsis bonellii subsp. var. var. minor   [invalid]  176
Melanopsis salomonis subsp. var. var. minor   [invalid]  176
Melanopsis belonidaea subsp. var. var. minor   [invalid]  176
Melanopsis nobilis subsp. var. var. minor   [invalid]  177
Melanopsis gracilenta subsp. var. var. minor   [invalid]  177
Melanopsis letourneuxi subsp. var. var. minor   [invalid]  177
Microcolpia letourneuxi subsp. var. var. minor     177
Melanopsis pseudoferussaci subsp. var. var. minor   [invalid]  178
Melanopsis dufourii subsp. var. var. minor   [invalid]  178
Melanopsis fasesnsis subsp. var. var. minor   [invalid]  178
Melanopsis douttei subsp. var. var. decorata minor   [unavailable]  178
Melanopsis attenuata subsp. var. var. minor   [invalid]  178
Melanopsis mellalensis subsp. var. var. minor   [invalid]  179
Melanopsis macilenta subsp. var. var. minor   [invalid]  179
Melanopsis hadiensis subsp. var. var. minor   [invalid]  179
Melanopsis lorcana subsp. f.   [invalid]  179
Melanopsis seurati subsp. var. var. minor   [invalid]  179
Melanopsis vondeli subsp. var. var. minor   [invalid]  180
Melanopsis tutulata subsp. var. var. minor   [invalid]  180
Melanopsis wagneri subsp. var. var. minor   [invalid]  180
Melanopsis (Mesopotamia) khabourensis subsp. var. var. minor   [invalid]  180
Melanopsis turgida subsp. var. var. minor   [invalid]  180
Melanopsis monteli subsp. var. var. minorstricta     181
Melanopsis minotauri     181
Melanopsis pachya subsp. var. var. minor   [invalid]  181
Melanopsis (Canthidomus) oroposi subsp. minoriformis     181
Melanopsis (Mesopotamia) mesopotamica subsp. var. var. minor   [invalid]  181
Melanopsis minuta     182
Melanopsis minutula     182
Melanopsis lyrata subsp. var. var. misera     182
Melanopsis (Lyrcaea) mitraeformis     182
Melanopsis (Canthidomus) mitzopoulosi   [invalid]  183
Melanopsis nodosa subsp. var. var. moderata     183
Melanopsis moderata   [unavailable]  183-184
Melanopsis (Melanosteira) mitzopoulosi     183
Melanopsis modesta   [unavailable]  184
Melanopsis moesiensis     184
Melanopsis modica     184
Melanopsis neolithica subsp. var. var. moderna     184
Melanoptychia moesiensis   [invalid]  184
Melanopsis molinai     185
Melanopsis bouei subsp. var. var. monacantha     185
Melanopsis mogadorensis     185
Melanoptychia mojsisovicsi     185
Melanopsis mohammedi     185
Melania hollandri subsp. var. var. montenegrina     186
Melanopsis monteli     186
Melanopsis monolithos   [unavailable]  186
Melanopsis impressa subsp. var. var. monregalensis     186
Melanopsis moreleti     186
Melanopsis pygmaea subsp. var. var. mucronata     187
Melanopsis mucronifera     187
Melanopsis morrisi     187
Melanopsis moussoni   [invalid]  187
Melanopsis mourebeyensis     187
Melanopsis doboi subsp. multifilosa   [invalid]  188
Melanopsis multiformis     188
Melanopsis tothi subsp. var. var. multifilosa     188
Melanopsis bouei subsp. var. var. multicostata     188
Melanopsis myosotidaea     189
Melanopsis muraldi   [unavailable]  189
Melanopsis mzabica     189
Melanopsis naini     189
Melanopsis munieri     189
Melania (Melanella) holandri subsp. var. var. nana   [invalid]  189
Melanopsis costata subsp. var. var. nana     190
Melanopsis narzolinensis   [invalid]  190
Melanopsis praemorsa subsp. subvar.   [unavailable]  190
Melanopsis nassaeformis     190-191
Melanopsis narzolina     190
Melanopsis neritoides     191
Melanopsis neolithica     191
Melanopsis neritiformis     191
Melanopsis nereis     191
Melanopsis navarroi     191
Melanopsis nobilis     192-193
Melanopsis doriae subsp. var. var. nigra     192
Melanopsis nesici     192
Melanopsis nivosa   [unavailable]  192
Melanopsis nicollei     192
Melanopsis neumayri     192
Fagotia nocturna     193
Melanopsis nodescens     193
Melanopsis nodicincta     193
Melanopsis nobilis   [invalid]  193
Melanopsis costata subsp. var. var. nodosa   [invalid]  194-195
Melanopsis nodosa     194
Melanopsis (Canthidomus) nodifera     194
Melanopsis nodosa   [invalid]  194
Melanopsis nodosa   [invalid]  195
Melanopsis (Canthidomus) nodosa   [invalid]  195
Melanopsis nodosula     195
Melania nodosa   [unavailable]  195
Melanopsis constricta subsp. nowskaensis     196-197
Melanopsis noetlingi     196
Melanopsis (Lyrcea) delessei subsp. var. var. nodulosa   [invalid]  196
Melanopsis inconstans subsp. var. var. nodulosa     196
Melanopsis praemorsa subsp. var. var. obesa     197
Melanopsis obediensis     197
Melania obeloides     197
Melanopsis obesa   [invalid]  197
Melanopsis costata subsp. var. var. obesa   [unavailable]  198
Melanopsis pygmaea subsp. obesa   [invalid]  198
Melanopsis laevigata subsp. var. var. obesula     198
Melanopsis obliqua     198
Melanopsis (Smendovia) doumerguei subsp. var. var. obesa   [invalid]  198
Melanopsis costata subsp. var. var. obliquata     199
Melanopsis costata subsp. var. var. obsoleta   [invalid]  199
Melanopsis saulcyi subsp. var. var. obsoleta   [invalid]  199
Melanopsis oblonga     199
Melanopsis obtusa     199-200
Melanopsis obsoleta     199
Melanopsis oliva   [unavailable]  200
Melanopsis praerosa subsp. var. var. ocuticarinata     200
Melanopsis ogerieni     200
Melanopsis obtusa   [invalid]  200
Melanopsis olivula   [invalid]  201
Melanopsis oltszakadatensis     201
Melanopsis buccinoidea subsp. var. var. olivula     201
Melanopsis olivieri     201
Melanopsis oliva     201
Melanopsis onychia     202
Melanopsis oranensis     202-203
Melanopsis (Lyrcea) onusta     202
Melanopsis oomorpha     202
Melanopsis orientalis   [unavailable]  203
Melanopsis orientalis     203
Melanopsis ornata     203
Paludina (Vivipara) ornata     203
Melanopsis ovata     204
Melanopsis ovicona     204-205
Melanopsis orontis     204
Melanopsis (Canthidomus) oroposi     204
Melanopsis orophila     204
Melanopsis buccinoidea subsp. var. var. ovalis     204
Melanella ovoidaea     205
Melanopsis ovosimilis     205
Melanopsis ovula     205
Melanopsis ovularis     205-206
Melanopsis nodosa subsp. var. var. ovoidalis     205
Melanopsis ovum     206
Melanopsis pachya     206
Microcolpia pachystoma     206-207
Melanopsis (Lyrcea) pachecoi     206
Melanopsis oxyacantha     206
Melanopsis pallaryi     207
Melanopsis (Melanosteira) pagodaeformis     207
Melanopsis panciciana     207-208
Melanopsis doriaepallida     207
Melanopsis palmyrensis     207
Melanopsis parkinsoni     208-209
Melanoptychia paradoxa     208
Melanopsis pardalis     208
Melanopsis neumayri subsp. var. var. papiolensis     208
Melanopsis papkesiensis     208
Melania parvula     209-210
Melanopsis parva     209
Melanopsis olivula subsp. var. var. parvula     209
Melania (Melanopsis) parreyssii     209
Melanopsis (Lyrcaea) vindobonensispaucai     210
Melanopsis paulovici     210-211
Melanopsis pauli     210
Melania patula     210
Melanopsis jordanica subsp. var. var. parvula   [invalid]  210
Melanopsis pavlovici     211
Melanopsis pechaudi     211
Melania pecchiolii     211
Melanopsis pedemontana     211
Melanopsis pentagona     212
Melanopsis praemorsa subsp. f.   [invalid]  212
Melanopsis percallosa     212-213
Melanopsis penchinati     212
Microcolpia peracuta     212
Melanopsis percarinata   [invalid]  213
Melanopsis permutabilis     213
Melanopsis douttei subsp. var. var. perornata     213-214
Melanopsis percarinata     213
Melanopsis pergamena     213
Melanopsis petrovici     214
Melanopsis phanesiana     214
Melanopsis petkovici     214
Fagotia pfeifferi     214
Melanopsis phoeniciaca     215
Fagotia pilariana     215
Melanopsis pictus     215
Melanopsis pichleri     215
Melanopsis doumerguei subsp. plena     216
Melanella pilariana     216
Melanopsis planoidea     216
Fagotia (Sasykiana) plena     216
Melanoptychia pleuroplagia     216-217
Melanopsis pleuroplagia   [invalid]  217
Melanopsis barbini subsp. var. var. plicata     217
Melanopsis subimpressa subsp. var. var. plicata     217-218
Melanopsis (Melanoptychia) pleurotomoides     217
Melanopsis pleurotomoidaea     217
Melanopsis inconstans subsp. var. var. plicatula     218
Melanopsis themaki subsp. var. var. plicatula   [unavailable]  218
Melanopsis plicatella     218
Melanopsis (Mesopotamia) khabourensis subsp. var. var. plicata   [invalid]  218
Melanopsis vidovici subsp. var. var. plicatula   [invalid]  219
Melanopsis polyptycha     219-220
Melanopsis vanrossomi subsp. var. var. polita   [invalid]  219
Melanopsis polita     219
Melanopsis (Canthidomus) plicatula   [invalid]  219
Melanella ponderosa     220
Melanopsis (Mingreliciana) pontica     220
Ancillaria (Amalda) pomahaka     220
Melanopsis porumbari     220
Melanopsis (Coptostylus) pourcyensis     221
Melanopsis eleisposterior   [invalid]  221
Melanopsis potamactebia     221
Microcolpia praeclara     221-222
Melanopsis impressaposterior     221
Buccinum praerosum   [invalid]  222
Melanopsis pregorceisci   [unavailable]  222
Melanopsis praecursor     222
Buccinum praemorsum     222
Melanopsis (Martinia) martiniana subsp. var. var. proclivis     223
Melanopsis princeps     223
Melanopsis chehirensis subsp. var. var. producta     223
Melanopsis proboscidea     223
Melania (Balanocochlis) propatula     223-224
Melanopsis (Canthidomus) prionodonta     223
Melanopsis protopygmaea     224
Melanopsis prophetarum     224
Melanopsis proteus     224
Melanopsis (Martinia) martiniana subsp. var. var. propinqua     224
Melanopsis pseudobesa     225
Melanopsis pseudoaustriaca     225
Fagotia prysjazhnjuki     225
Melanopsis pseudocostata     225-226
Melanopsis fossilispseudoimpressa     226
Melanopsis pseudoferussaci     226
Melanopsis praemorsa subsp. var. var. pseudofallax     226
Melanopsis pseudopygmaea     227
Melanopsis pseudoscalaria     227
Melanopsis impressapseudonarzolina     227
Melanopsis pseudopigmea     227
Melanopsis pseudosubulata     227-228
Melanopsis pseudopraerosa     227
Melanopsis seignetti subsp. var. var. pulchella   [unresolved]  228
Melanopsis costata subsp. var. var. pulchella   [unresolved]  228
Melanopsis pterochila     228
Melanopsis punctata     229
Lyrcaea pumila     229
Melanopsis pusilla     229
Melanopsis edrissiana subsp. var. var. pulchella   [invalid]  229
Fagotia pusilla     229-230
Melanopsis pyrguloeformis     230-231
Melanopsis pyramidalis     230
Microcolpia pyramidalis     230
Melanopsis pygmaea     230
Melanopsis (Homalia) pyrula     231
Melanopsis tothi subsp. var. var. quadrifilosa   [unavailable]  231-232
Melanopsis pyrum     231
Melanopsis impressa subsp. var. var. pyrulaeformis     231
Melanopsis (Macrospira) rapiformis     232
Melanoptychia rarinodosa     232-233
Microcolpia rara     232
Melanopsis raphidia   [invalid]  232
Melanopsis reineri     233-234
Melanopsis sevillensis subsp. var. var. rectituda     233
Melanopsis gorceixi subsp. reducta     233
Melanopsis recurrens     233
Melanopsis rarispina     233
Melanopsis requenensis     234
Melanopsis revelata     234-235
Melanopsis retoutiana     234
Melanopsis retusa     234
Purpuroidea reussi     234
Melania ricinus     235
Melanopsis ricardi     235
Melanopsis ripajensis     235-236
Melanopsis rifi     235
Melanopsis rhodanica     235
Melanopsis robusta     236
Melanopsis subulata subsp. var. var. romejacensis     236-237
Microcolpia rochebruniana     236
Melanopsis haueri subsp. ripanjensis     236
Melanopsis rossiteri     237
Melanopsis roseni     237
Melanopsis rossmaessleri     237-238
Fagotia roseni     237
Fagotia rossmaessleri     237
Melanopsis rothii   [unavailable]  238
Melanopsis rugosa     238
Melanopsis (Martinia) martiniana subsp. var. var. rugosa     238-239
Melanopsis rudis     238
Melanopsis hybostoma subsp. var. var. rotundata     238
Melanopsis matheroni subsp. var. var. rugosocarinata     239-240
Melanopsis lanzaeana subsp. f.   [invalid]  239
Melanopsis doboi subsp. rugosa   [invalid]  239
Melanopsis sabolici     240-241
Melanopsis ruinarum   [unavailable]  240
Melania sabljari   [unavailable]  240
Melanopsis tothi subsp. var. var. rugosula   [invalid]  240
Melanopsis rumana     240
Melanopsis maroccana subsp. saharica     241
Melanopsis liocephala subsp. var. var. sabulosa     241
Melanopsis salomonis     241
Fagotia saintsimoniana     241
Melanopsis sanmigueli     242
Melanopsis saulcyi     242
Fagotia (Fagotia) sangarica     242
Melanopsis sandbergeri     242
Melanopsis sancta     242
Melanopsis scabrida     243
Melanopsis (Canthidomus) proteus subsp. var. var. scalarata     243
Melanopsis scalaris     243
Melanopsis scalaris     243-244
Melanopsis affinis subsp. var. var. scalariformis     243
Melanopsis scalariformis   [invalid]  243
Melania (Campylostylus) galloprovincialis subsp. var. var. scalaroides   [invalid]  244-245
Melanopsis parreyssi subsp. f.   [invalid]  244
Melanopsis (Canthidomus) scalaritesta     244
Melanella elegans subsp. var. var. scalaris     244
Melanopsis foleyi subsp. var. var. scalata     245
Microcolpia schileykoi     245
Melanopsis schmidti     245
Melanopsis pterochila subsp. var. var. scansoria     245
Melanopsis scripta     245-246
Melanoptychia lyrata subsp. semicostata     246
Melanopsis semigranulosa     246
Melanopsis seignetti     246
Melanopsis sculptilis     246
Melanopsis seurati subsp. var. var. semilaevigata   [unresolved]  247
Melanella holandri subsp. var. var. semiplicata     247-248
Melanopsis eximia subsp. var. var. semilaevigata   [unresolved]  247
Melanopsis vanrossomi subsp. var. var. semilaevigata   [invalid]  247
Melanopsis (Mesopotamia) aroussiana subsp. var. var. semilaevigata   [invalid]  247
Melanopsis excoriata subsp. var. var. semisulcata     248
Melanopsis magnifica subsp. m. var. senilis   [unavailable]  248-249
Melanopsis semperi     248
Melanopsis semiplicata     248
Melanopsis (Lyrcea) senatoria     248
Melanopsis foucauldiana subsp. var. var. semiplicata   [invalid]  248
Melanopsis seninskii     249
Melanopsis serbica     249-250
Melania serbica     249
Melanopsis lanzae subsp. senilis     249
Melanopsis serrensis     250-251
Melanopsis austriaca subsp. serbica   [invalid]  250
Melanopsis magnifica subsp. var. var. serira     250
Melanopsis serchensis     250
Melanopsis sesteri     251
Fagotia servainiana     251
Microcolpia servaini     251
Melanopsis seurati     251
Melanopsis sevillensis     251-252
Melanopsis siamensis   [unavailable]  252
Melanopsis sharpei     252
Melanopsis sigmocorrugata   [unavailable]  252
Melanopsis sharhabili     252
Melanopsis sikorai     252-253
Melanopsis sinjana     253
Melanopsis sikorai subsp. var. var. siminina   [unavailable]  253
Melanopsis simulata   [invalid]  253
Melanopsis similis     253
Melanopsis sinzowi   [invalid]  254
Melanopsis sinzowi     254
Melanopsis (Canthidomus) costatiformis subsp. skuphoi     254
Melanopsis sistanica     254
Melanopsis (Melanosteira) skurensis     255
Melanopsis sobrievskii     255
Boistelia soceni     255-256
Melanopsis soceni     255
Melanopsis slavonica     255
Melanopsis soldaniana     256
Melanopsis sordida     256
Melanopsis sodalis     256
Melanopsis sostarici     256
Melanopsis soubeirani     256-257
Melanopsis (Martinia) martiniana subsp. var. var. spatiosa     257-258
Melanopsis sowerbyi   [invalid]  257
Melanopsis souverbieana     257
Melanopsis sparnacensis     257
Melanopsis spinicostata     258
Melanella speciosa     258
Melanopsis sphaeroidaea     258
Melanopsis bouei subsp. var. var. spinea     258
Trochus spiniger     258-259
Melanopsis spinigera     259
Melanopsis spirata     259
Melanopsis spiralis     259
Melanopsis bouei subsp. var. var. spinosa     259
Melanopsis sporadum     260
Melanopsis spiridioni     260
Melanopsis aetolica subsp. var. var. stamnana     260
Melanopsis (Duabiana) starobogatovi     260
Melanopsis avellana subsp. var. var. spirata   [invalid]  260
Melanopsis (Mesopotamia) infracincta subsp. var. var. stena     261
Melanopsis staubi     261
Melania parvula subsp. f.     261-262
Fagotia stenostoma     261
Melanopsis starostini     261
Melanopsis stephanota     262
Microcolpia stossichiana     262
Melanopsis strangei     262
Melanopsis strangulata     262-263
Melanopsis (Mesopotamia) stolliana     262
Melania parvula subsp. f.   [invalid]  263
Melanopsis maroccana subsp. var. var. striata     263
Melanopsis (Hyphantria) striata   [invalid]  263
Melanopsis maroccana subsp. var. var. striatasulcata     263-264
Melanopsis olivula subsp. var. var. striata   [invalid]  263
Melanopsis maroccana subsp. var. var. striatacarinata     263
Boistelia stricturata   [invalid]  264
Melanopsis dufourii subsp. var. var. stricta     264
Melanopsis stricturata     264
Melanopsis buccinoidea subsp. var. var. stricta   [invalid]  264
Melanopsis (Melanosteira) striatula     264
Melanopsis costata subsp. var. var. strigosa     265
Melanopsis sturii     265
Fagotia (Microcolpia) daudebartii subsp. stussineri     265
Melanopsis suarezi     265
Melanopsis subaffinis   [invalid]  265
Fagotia subbergeroni     266
Melanopsis maroccana subsp. var. var. subangulata     266
Melanopsis subbuccinoides     266-267
Melanopsis subangulosa     266
Melanopsis pygmaea subsp. f.     266
Melanopsis subcarinata     267
Melanopsis subcostata     267-268
Melanopsis pedemontana subsp. subcallosa   [invalid]  267
Melanopsis subcarinata   [invalid]  267
Melanopsis laevigata subsp. var. var. subcostulata     268
Melanopsis saharica subsp. var. var. subcostulata   [invalid]  268
Melanopsis subcostata   [invalid]  268
Melanopsis constricta subsp. f.   [invalid]  268
Melanopsis praemorsa subsp. f.     268-269
Melanopsis subimpressa     269
Melanopsis subfusiformis     269
Melanopsis dufourii subsp. var. var. subfusiformis     269
Melanopsis subhercynica     269
Melanopsis maroccana subsp. var. var. subgraellsiana     269
Melanella elegans subsp. var. var. sublaevis     270
Melanopsis sublanceolata     270
Melanopsis iraqensis subsp. var. var. subplicata     270
Melanopsis costata subsp. var. var. subnodata     270
Melanopsis sublongata     270
Melanopsis subpraerosa     271
Melania subrugosa   [invalid]  271
Melanopsis praemorsa subsp. f.     271
Melanopsis subpyrum     271
Melanopsis subscalaris     271-272
Melanopsis subtilis   [invalid]  272
Melanopsis gorceixi subsp. var. var. subtilis   [invalid]  272-273
Boistelia substricturata     272
Melanopsis subtilis     272
Melanopsis subtuberculata     273
Melanopsis subturrita     273
Melanopsis subtingitana     273
Melanopsis subulata     273-274
Melanopsis dufourii subsp. var. var. subulata   [invalid]  274
Melanopsis szontaghi     274-275
Melanopsis synaniae     274
Melanopsis buccinoidea subsp. var. var. subventricosa     274
Melanopsis suskalovici     274
Melanopsis clava subsp. var. var. taurinensis   [invalid]  275
Melanopsis tanousi     275
Melanopsis tabulata     275
Melanopsis tachitensis   [unavailable]  275
Melanopsis tchernovi     276
Melanopsis taurinensis     276
Melanopsis vidovici subsp. var. var. tenuis   [invalid]  276-277
Melanopsis tenuiplicata     276
Balanocochlis patula subsp. var. var. taurostriata     276
Melanopsis (Homalia) textilis     277
Melanopsis themaki     277
Hemisinus thermalis     277
Melanopsis tessellata     277
Melanopsis tigris   [unavailable]  278
Melanopsis thomasi     278
Melanopsis tiaraeformis     278
Melanopsis timacensis     278
Melanopsis tihanyensis     278
Melanopsis tingitana     278
Melanopsis toriensis   [unavailable]  279
Melanopsis tinnyensis     279
Melanopsis oblonga subsp. var. var. torosa     279
Melanopsis torquilla     279
Melanopsis parkinsoni subsp. var. var. titestiensis     279
Melanopsis transiens     280
Melanopsis nodosa subsp. var. var. transiens     280-281
Melanopsis tournoueri     280
Melanopsis tortispina     280
Melanopsis tothi     280
Melanopsis transcaspia     280
Melanopsis tricarinata   [invalid]  281
Melanopsis trempensis     281
Buccinum tricarinatum     281
Melanopsis recurrens subsp. var. var. transitans     281
Melanopsis themaki subsp. var. var. trifilosa   [unavailable]  282
Melanopsis trifasciata     282
Melanopsis tripaloi     282
Melanopsis tothi subsp. var. var. trifilosa   [unavailable]  282
Melanopsis tripoliana   [unavailable]  283
Melanopsis trstenjaki     283-284
Melanopsis trivortiana     283
Melanopsis trojana     283
Melanopsis boueitrispina     283
Melanopsis defensa subsp. var. var. trochiformis     283
Melanopsis (Melanoptychia) tuberculata     284
Melanopsistruncata   [unavailable]  284
Amphimelania (Melania) holandri subsp. var. var. tschapecki     284
Melanopsis flammulata subsp. var. var. tuberosa     284-285
Melanopsis tuberculata   [invalid]  284
Melanopsis tunetana     285
Melanopsis praemorsa subsp. f.     285
Melanopsis costata subsp. var. var. turcica     285-286
Melanopsis tumida     285
Melanopsis tumida   [unavailable]  285
Melanopsis turkmenica     286-287
Melanopsis turgida   [invalid]  286
Melanopsis turislavica     286
Melanopsis turgida   [invalid]  286
Melanopsis turgida     286
Melanopsis turricula     287
Melanopsis cariosa subsp. var. var. turrita   [invalid]  287-288
Melanopsis turriformis     287
Melanopsis (Mesopotamia) mesopotamica subsp. var. var. turricula   [invalid]  287
Melanopsis (Canthidomus) phanesiana subsp. var. var. turriculata     287
Melanopsis conemenosiana subsp. var. var. turritella     288
Melanopsis (Canthidomus) turrita   [invalid]  288
Melanoptychia turrita   [invalid]  288
Pseudofagotia turrita     288
Melanopsis themaki subsp. var. var. unicarinata     289
Melanopsis tutulata     289
Melanopsis unicincta     289
Microcolpia ucrainica     289
Melanopsis tothi subsp. var. var. unicingulata     289-290
Melanopsis tothi subsp. var. var. unifilosa   [unresolved]  290-291
Melanopsis sikorai subsp. var. var. unifilosa   [unresolved]  290
Melanopsis themaki subsp. var. var. unifilosa   [unresolved]  290
Melanopsis hazayi subsp. var. var. unifilosa   [unresolved]  290
Melanopsis vanrossomi     291
Melanopsis valdeci     291
Melanopsis kleinii subsp. var. var. valentinensis     291
Melanopsis vacua     291
Melanopsis vandeveldi     291
Melania (Melanopsis) variabilis     292
Melanopsis variegata     292
Melanopsis varicosa     292
Melanopsis pseudoferussaci subsp. var. var. vaucheri     292
Melania crassa subsp. var. var. variceata   [unavailable]  292
Melania holandri subsp. var. var. variegata   [unavailable]  292
Melanopsis ventricosa     293
Melanopsis costata subsp. var. var. ventrosa   [unresolved]  293
Melanopsis bouei subsp. var. var. ventricosa   [invalid]  293
Melanopsis cariosa subsp. var. var. ventrosa   [unresolved]  293
Melanopsis dufouri subsp. f. var. cossoni   [unavailable]  293
Melanopsis vetusta   [unavailable]  294
Melanopsis impressa subsp. vera   [unavailable]  294
Melanopsis venusta     294
Melanopsis vespertina     294
Melanopsis vicentina     294
Melanopsis vilicici     295
Microcolpia villeserriana     295
Melanopsis vidovici     295
Melanopsis liocephala subsp. var. var. villica     295
Melanopsis vincta     295
Melanopsis vitalisi     296
Melanopsis vitezovici     296
Melanopsis visianiana     296
Melanopsis viquesneli     296
Melanopsis vindobonensis     296
Melanopsis vrcinensis     297
Melanopsis vitzoui     297
Melanopsis vittata     297
Melanopsis vondeli     297
Melanopsis wagneri     297
Melanopsis wilhelmi     298
Melanopsis wolfgangfischeri     298
Melanopsis waitaraensis     298
Melanopsis wuenschmanni     298
Fagotia wuesti     298
Melanopsis zebra     299
Melanopsis zea     299
Melanopsis zelandica     299
Melanopsis fasensis subsp. var. var. zebrina     299
Melanopsis zarudnyi     299
Melanopsis (Canthidomus) zitteli     299-300
Melanopsis zonites     300
Melanopsis maroccana subsp. var. var. zonatosubcostata     300
Melanella afra subsp. var. var. zonata     300
Melanopsis praemorsa subsp. var. var. zonata   [invalid]  300
Melanopsis maroccana subsp. var. var. zonata     300
Melanopsis praerosa subsp. var. var. zonulata     301
Melanopsis zujovici     301