98.799446, 25.29611: 17 Treatments

[ link ]

Maladera clypeata     Fabrizi, Silvia, Liu, Wan-Gang, Bai, Ming, Yang, Xing-Ke & Ahrens, Dirk, 2021, A monograph of the genus Maladera Mulsant & Rey, 1871 of China (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Sericini), Zootaxa 4922 (1), pp. 1-400 : 48-50 48-50
Tyloperla illiesi     Li, Weihai & Kong, Fanbin, 2020, A new species and new record of Tyloperla (Plecoptera: Perlidae) from China, Zootaxa 4728 (2), pp. 289-294 : 290 290
Neoperla gaoligongshana   sp. nov.  Wang, Yingying, Li, Wenliang & Li, Weihai, 2022, Two new species and records of Neoperla (Plecoptera, Perlidae) from Yunnan, China, ZooKeys 1092, pp. 1-18 : 1 1
Anomala fusitibia     Wang, Fa-Lei & Zorn, Carsten, 2021, Description of a new species and new faunistic records of the genus Anomala SAMOUELLE (Coleoptera, Scarabaeidae, Rutelinae) from China and neighboring regions, Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 71 (1), pp. 147-159 : 151-152 151-152
Maladera hmong     Fabrizi, Silvia, Liu, Wan-Gang, Bai, Ming, Yang, Xing-Ke & Ahrens, Dirk, 2021, A monograph of the genus Maladera Mulsant & Rey, 1871 of China (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Sericini), Zootaxa 4922 (1), pp. 1-400 : 121 121
Batraxis longicornis   new species  Wang, Dan & Yin, Zi-Wei, 2016, New species and records of Batraxis Reitter (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in continental China, Zootaxa 4147 (4), pp. 443-465 : 449 449
Hahnia wangi   sp. nov.  Huang, Gui-Qiang, Zhang, Zhi-Sheng & Liu, Ying-Hong, 2017, Review of the comb-tailed spider genus Hahnia C. L. Koch 1841 (Hahniidae) from Gaoligong Mountains in Yunnan, China, Zootaxa 4344 (3) : -1 -1
Batraxis antennata   new species  Wang, Dan & Yin, Zi-Wei, 2016, New species and records of Batraxis Reitter (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in continental China, Zootaxa 4147 (4), pp. 443-465 : 447-449 447-449
Argyresthia (Argyresthia) surrecta   sp. nov.  Liu, Tengteng, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2017, Review of the genus Argyresthia Hübner, [1825] (Lepidoptera: Yponomeutoidea: Argyresthiidae) from China, with descriptions of forty-three new species, Zootaxa 4292 (1), pp. 1-135 : 62-64 62-64
Cubachipteria clavata   sp. nov.  Ren, Guoru, Yang, Maofa, Liang, Wenqin & Zheng, Qianfen, 2019, Two new species of Achipteriidae (Acari, Oribatida) from China, Zootaxa 4647 (1), pp. 336-347 : 343-347 343-347
Leucophenga formosa     Huang, Jia, Su, Yirui & Chen, Hongwei, 2017, The genus Leucophenga (Diptera, Drosophilidae), part VII: the subpollinosa species group from China, with morphological and molecular evidence, Zootaxa 4247 (3), pp. 201-245 : 220-221 220-221
Scaphidium formosanum     Li, Xiao-Yan, Chen, Hai-Feng & Lü, Liang, 2020, Two new species of the genus Scaphidium Olivier (Coleoptera: Staphylinidae Scaphidiinae) from Southwest China, Zootaxa 4868 (3), pp. 435-440 : 438-439 438-439
Ecpyrrhorrhoe rosisquama   sp. nov.  Xiang, Lanbin, Chen, Kai, Chen, Xiaohua, Duan, Yongjiang & Zhang, Dandan, 2022, A revision of the genus Ecpyrrhorrhoe Huebner, 1825 from China based on morphology and molecular data, with descriptions of five new species (Lepidoptera, Crambidae, Pyraustinae), ZooKeys 1090, pp. 1-44 : 1 1
Meta tangi   sp. nov.  Wang, Luyu, Zhou, Guchun, Irfan, Muhammad, Yang, Sufang & Peng, Xianjin, 2020, Five new species of Meta Koch, 1836 (Araneae: Tetragnathidae) from Gaoligong Mountains, China, European Journal of Taxonomy 624, pp. 1-25 : 10-14 10-14
Ripeacma fusoidea   sp. nov.  Li, Suran & Wang, Shuxia, 2017, Description of six new species of the genus Ripeacma (Lepidoptera: Oecophoridae) from China, with a checklist of the world species, Zootaxa 4268 (2), pp. 270-284 : 276 276
Polypedilum (Cerobregma) heberti   sp. n.  Lin, Xiao-Long, Yu, Hai-Jun, Zhang, Rui-Lei & Wang, Xin-Hua, 2019, Polypedilum (Cerobregma) heberti sp. n. (Diptera: Chironomidae) from Gaoligong Mountains, Yunnan, China, Zootaxa 4571 (2), pp. 255-262 : 256-258 256-258
Palumbina magnisigna   sp. nov.  Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73 : 13-14 13-14