Wilson, Don E. & Reeder, DeeAnn, 2005, Order Rodentia - Family Echimyidae

Wilson, Don E. & Reeder, DeeAnn, 2005, Order Rodentia - Family Echimyidae, Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference (3 rd Edition), Volume 2, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, pp. 1575-1592

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.7316535

link to original document

https://doi.org/10.5281/zenodo.7316535

document provided by

Guido

Dactylomyinae     1575
Echimyidae     1575
Dactylomys     1575
Kannabateomys     1576
Kannabateomys amblyonyx subsp. amblyonyx     1576
Dactylomys dactylinus subsp. dactylinus     1576
Olallamys     1576
Dactylomys peruanus     1576
Kannabateomys amblyonyx     1576
Olallamys edax     1576
Dactylomys dactylinus     1576
Olallamys albicauda     1576
Dactylomys boliviensis     1576
Callistomys pictus     1577
Diplomys rufodorsalis     1577
Diplomys caniceps     1577
Echimyinae     1577
Echimys     1577
Diplomys     1577
Callistomys     1577
Echimys chrysurus     1577
Diplomys labilis     1577
Isothrix pagurus     1578
Isothrix bistriata     1578
Echimys semivillosus     1578
Isothrix negrensis     1578
Isothrix     1578
Echimys saturnus     1578
Isothrix bistriata subsp. bistriata     1578
Makalata macrura     1579
Makalata occasius     1579
Makalata grandis     1579
Isothrix sinnamariensis     1579
Makalata obscura     1579
Makalata didelphoides     1579
Makalata     1579
Phyllomys dasythrix     1580
Phyllomys blainvillii     1580
Phyllomys brasiliensis     1580
Phyllomys kerri     1580
Phyllomys     1580
Makalata rhipidura     1580
Phyllomys medius     1581
Phyllomys nigrispinus     1581
Phyllomys thomasi     1581
Phyllomys unicolor     1581
Phyllomys pattoni     1581
Phyllomys lundi     1581
Phyllomys lamarum     1581
Phyllomys mantiqueirensis     1581
Clyomys bishopi     1582
Clyomys     1582
Clyomys laticeps     1582
Carterodon     1582
Euryzygomatomys spinosus     1582
Carterodon sulcidens     1582
Eumysopinae     1582
Euryzygomatomys     1582
Lonchothrix     1583
Mesomys leniceps     1583
Hoplomys     1583
Lonchothrix emiliae     1583
Mesomys     1583
Mesomys hispidus     1583
Hoplomys gymnurus     1583
Proechimys canicollis     1584
Mesomys occultus     1584
Proechimys brevicauda     1584
Mesomys stimulax     1584
Proechimys     1584
Proechimys goeldii     1585
Proechimys decumanus     1585
Proechimys gardneri     1585
Proechimys guairae     1585
Proechimys chrysaeolus     1585
Proechimys echinothrix     1585
Proechimys cuvieri     1585
Proechimys longicaudatus     1586
Proechimys kulinae     1586
Proechimys magdalenae     1586
Proechimys guyannensis     1586
Proechimys guyannensis subsp. guyannensis     1586
Proechimys hoplomyoides     1586
Proechimys roberti     1587
Proechimys pattoni     1587
Proechimys poliopus     1587
Proechimys oconnelli     1587
Proechimys mincae     1587
Proechimys quadruplicatus     1587
Proechimys semispinosus subsp. semispinosus     1588
Proechimys simonsi     1588
Proechimys urichi     1588
Proechimys trinitatus     1588
Proechimys semispinosus subsp. panamensis     1588
Proechimys semispinosus     1588
Proechimys steerei     1588
Proechimys semispinosus subsp. colombianus     1588
Thrichomys     1589
Trinomys albispinus subsp. albispinus     1589
Thrichomys apereoides subsp. apereoides     1589
Thrichomys inermis     1589
Trinomys albispinus     1589
Thrichomys pachyurus     1589
Trinomys     1589
Thrichomys apereoides     1589
Trinomys gratiosus     1590
Trinomys iheringi     1590
Trinomys gratiosus subsp. gratiosus     1590
Trinomys eliasi     1590
Trinomys dimidiatus     1590
Trinomys setosus subsp. setosus     1591
Trinomys yonenagae     1591
Trinomys mirapitanga     1591
Trinomys paratus     1591
Heteropsomyinae     1591
Trinomys setosus     1591
Trinomys myosuros     1591
Trinomys moojeni     1591
Boromys torrei     1592
Boromys     1592
Brotomys contractus     1592
Brotomys voratus     1592
Heteropsomys antillensis     1592
Brotomys     1592
Boromys offella     1592
Heteropsomys insulans     1592
Heteropsomys     1592