Mathis, Wayne N. & Marinoni, Luciane, 2016, Revision of Ephydrini Zetterstedt (Diptera: Ephydridae) from the Americas south of the United States

Mathis, Wayne N. & Marinoni, Luciane, 2016, Revision of Ephydrini Zetterstedt (Diptera: Ephydridae) from the Americas south of the United States, Zootaxa 4116 (1), pp. 1-110

publication ID

document provided by

Plazi

Ephydrini     6-7
Ephydrini key    7-8
Austrocoenia     8-10
Austrocoenia aczeli     10-14
Notiocoenia     14-15
Notiocoenia key    15
Notiocoenia paniculata     15
Notiocoenia acutella     16-17
Notiocoenia paniculata     17-20
Notiocoenia pollinosa     20
Notiocoenia pollinosa     21-23
Paracoenia     23-24
Paracoenia (Paracoenia) wirthi     24-27
Paracoenia     24
Paraephydra     27
Paraephydra key    28
Paraephydra freitasi     28-30
Paraephydra stauros     30-32
Neoephydra     32-33
Neoephydra     33-34
Neoephydra neotropica     34-36
Neoephydra dasycephala key    36-37
Neoephydra dasycephala     36
Neoephydra dasycephala   sp. nov.  37-43
Neoephydra araucaria     44
Neoephydra araucaria key    44-45
Neoephydra abrupta     45-47
Neoephydra araucaria     47-50
Neoephydra caesia     50-53
Neoephydra chilensis     53-55
Neoephydra ciligena     55-58
Neoephydra inca   sp. nov.  58-60
Neoephydra lenti     61-63
Neoephydra penai   sp. nov.  63-64
Neoephydra pravoneura   New Combination  64-67
Neoephydra prionoptera     67-69
Neoephydra trichina   sp. nov.  70-72
Neoephydra zurcheri     72-75
Neoephydra venteli     75
Cirrula     75-76
Cirrula austrina     76-80
Cirrula key    76
Cirrula hians     80-83
Dimecoenia     83-84
Dimecoenia spinosa     84-87
Ephydra     87
Ephydra     88
Ephydra (Ephydra) mexicana     88-90
Ephydra riparia     90
Ephydra (Ephydra) millbrae     90-92
Ephydra (Ephydra) packardi     92-94
Ephydra (Halephydra) gracilis     95-97
Setacera     97-99
Ephydra pacifica     99-100
Setacera durani     100-102
Setacera pilicornis     102-104
Setacera trichoscelis     105-107